Besluit aanwijzing projecten ex artikel III, tweede lid, wet van 1 december 2011 [...] en verbetering besluitvorming infrastructurele projecten

Geldend van 17-12-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 13 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/242707, houdende aanwijzing van projecten als bedoeld in artikel III, tweede lid, van de wet van 1 december 2011 tot wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten

Enig artikel

 • 1 De navolgende categorie van projecten aan te wijzen:

  Projecten, waarvoor geen beslissing is genomen op grond van artikel 2, tweede lid, van de Tracéwet, zoals dat artikel luidde voor 1 januari 2012, maar waarvoor voor die datum wel een ontwerp-tracébesluit is vastgesteld.

 • 2 De navolgende projecten aan te wijzen:

  • a. hoofdwegen

   • A1 - zone (gebiedsgerichte verkenning (inclusief corridor Apeldoorn – Deventer – Azelo)

   • A1 Bunschoten – Hoevelaken (spitsstrook)

   • A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein (spitsstrook)

   • A10 Zuidas

   • A13/A16/A20 Rotterdam

   • A27 Houten – Hooipolder

   • A28/A1 knooppunt Hoevelaken

   • A58 Sint Annabosch – Galder

   • N35 Wierden – Nijverdal

   • N50 Ens – Emmeloord

   • RRAAM: Rijk – Regioprogramma Amsterdam – Almere – Markermeer

   • Integrale benadering Holland – Rijnland (Rijnlandroute)

   • Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

   • Haaglanden (A4 Passage en Poorten & Inprikkers)

   • Ring Utrecht

  • b. landelijke spoorwegen

   Projecten ter uitwerking van de voorkeursbeslissing Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Het gaat om de trajecten:

   • Alkmaar – Amsterdam

   • Amsterdam – Utrecht – Eindhoven

   • Schiphol – Utrecht – Arnhem/Nijmegen

   • Den Haag – Rotterdam – Breda (uitgezonderd Rijswijk – Delft)

   • Breda – Eindhoven

   • Goederenroute Zuid-Nederland: Betuweroute – Boog Meteren – Eindhoven – Venlo – grens.

  • c. hoofdvaarwegen

   • Beatrixsluis

   • Grote Zeesluis Terneuzen

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus.

Terug naar begin van de pagina