Subsidieplafond Mensenrechtenfonds Centraal 2013

[Regeling vervallen per 23-07-2013.]
Geldend van 18-12-2012 t/m 22-07-2013

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 6 december 2012, nr. DMM/MP-538/2012, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Mensenrechtenfonds Centraal 2013)

Artikel 1

[Vervallen per 23-07-2013]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1 en 4.8 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Mensenrechtenfonds Centraal geldt voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 een subsidieplafond van € 0,-.

Artikel 2

[Vervallen per 23-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2014.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
Namens deze:

De secretaris-generaal,

Renee Jones-Bos.

Terug naar begin van de pagina