Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013

[Regeling vervallen per 01-07-2016.]
Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2013.
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-06-2016

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-01-2013

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling materieelbeheer museale voorwerpen 2013
    Artikel: 12

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2013)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2016 Intrekking-regeling 09-12-2015 Stb. 2015, 511 22-12-2015 Stb. 2016, 14 Alg. 1
01-01-2013 Nieuwe-regeling 06-12-2012 Stcrt. 2012, 26235 WJZ/466339(10178) 06-12-2012 Stcrt. 2012, 26235

Opmerkingen

  1. Regeling van rechtswege vervallen door het vervallen van de grondslag.1)
Naar boven