Uitvoeringsbesluit WNT

Geraadpleegd op 05-12-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 7

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2017 Wijziging 07-06-2017 Stb. 2017, 257 31-05-2017 Stb. 2017, 239 Inwtr. 1
21-06-2017 Wijziging 07-06-2017 Stb. 2017, 257 07-06-2017 Stb. 2017, 257
01-01-2016 Wijziging 30-11-2015 Stb. 2015, 475 30-11-2015 Stb. 2015, 475
01-01-2013 Nieuwe-regeling 06-12-2012 Stb. 2012, 624 15-11-2012 Stb. 2012, 584 Inwtr. 2

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel AG, van de Evaluatiewet WNT in werking treedt.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in werking treedt.2)
Naar boven