Regeling vaststelling vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge wetten [...] verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 6 december 2012, kenmerk DMO/OHW- 3144410, houdende vaststelling van het vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2013

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina