Tijdelijk besluit werkzaamheden wijkagent

[Regeling vervallen per 24-05-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 23-05-2016

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 4 december 2012, DGPOL/Politiële Taken, nr. 329791, houdende regels voor tijdelijke beschrijving werkzaamheden wijkagent

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 5 Besluit wijkagenten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-05-2016]

De wijkagent verricht ten minste de volgende werkzaamheden:

  • a. het opbouwen en onderhouden van contacten met burgers, bedrijven en instellingen;

  • b. het met ketenpartners participeren in de aanpak van veiligheidsproblematiek;

  • c. het signaleren van criminaliteit binnen de wijk.

Artikel 2

[Vervallen per 24-05-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 en vervalt met ingang van het tijdstip waarop artikel I, onderdeel E, van het besluit van 31 januari 2012, houdende wijziging van het Besluit Bezoldiging politie en het Besluit algemene rechtspositie politie in verband met de invoering van het Landelijk Functiegebouw Nederlandse politie (Stb. 2012, 30) in werking treedt.

Artikel 3

[Vervallen per 24-05-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit werkzaamheden wijkagent.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten.

Terug naar begin van de pagina