Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke Macht vanaf 1945

Geldend van 12-12-2012 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke Macht vanaf 1945

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en De Hoge Raad, namens de minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 27 maart 2012, nr. aca.2012-06345/3);

BESLUITEN:

Artikel 2

De ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Rechterlijke macht over de periode vanaf 1950’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Justitie, nr. C/S&A/06/3399 d.d. 12 december 2006 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 5 d.d. 8 januari 2007)) wordt ingetrokken voor de actor De Hoge Raad.

De ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Gratie over de periode vanaf 1945’ (vastgesteld bij beschikking van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Justitie, nr. C/S&A/06/1893 d.d. 15 augustus 2006 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 237 d.d. 5 december 2006)) wordt ingetrokken voor de actor De Hoge Raad.

De ‘selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Justitie en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Vermogensrecht over de periode vanaf 1945’ (vastgesteld bij beschikking van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Justitie, nr. C/S&A/08/84 d.d. 6 maart 2008 (gepubliceerd in de Staatscourant nr. 58 d.d. 25 maart 2008)) wordt ingetrokken voor de actor De Hoge Raad.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 6 november 2012

De

minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.J. Berendse

De

minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

De Directeur Bedrijfsvoering Hoge Raad,

Ä.R. Rotscheid

De Hoge Raad en het Parket bij de Hoge Raad
namens deze,

De Griffier van de Hoge Raad,

J. Storm

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina