Regeling vaststelling consumentenprijsindexcijfers 2013 voor Caribisch Nederland [...] en van het maximumdagloon voor de Wet ziekteverzekering BES

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 november 2012-0000044243, tot vaststelling van consumentenprijsindexcijfers voor 2013 voor Caribisch Nederland en op basis daarvan aanpassing van bedragen van tegemoetkomingen en uitkeringen, van het wettelijk minimumuurloon en het bedrag genoemd in de Regeling Pensioenwet BES, alsmede van premiepercentages van werknemersverzekeringen en volksverzekeringen en van het maximumdagloon voor de Wet ziekteverzekering BES

Artikel 1. Consumentenprijsindexcijfer Caribisch Nederland

Het consumentenprijsindexcijfer voor 2013 wordt vastgesteld op 2,3%, met dien verstande dat voor Sint Eustatius en Saba het consumentenprijsindexcijfer wordt vastgesteld op respectievelijk 4,6% en 3,0%.

Artikel 2. Wet algemene ouderdomsverzekering BES

 • 1 Het pensioenbedrag, genoemd in artikel 7, eerste lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 567;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 609;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 575;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 567.

 • 2 In artikel 7a, eerste lid, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt het bedrag van de toeslag vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 389;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 417;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 394;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 389,

  en wordt het bedrag van het gezamenlijk inkomen vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 7399;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 7944;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 7499;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 7399.

 • 3 Het bedrag van het gezamenlijk inkomen, genoemd in artikel 7a, derde lid, onderdeel e, van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 7399;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 7944;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 7499;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 7399.

Artikel 3. Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES

 • 1 Het bedrag van het weduwenpensioen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 262;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 282;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 266;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 262.

 • 2 Het bedrag van het weduwenpensioen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 344;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 369;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 349;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 344.

 • 3 Het bedrag van het weduwenpensioen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 430;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 462;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 436;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 430.

 • 4 Het bedrag van het weduwenpensioen, genoemd in artikel 11, eerste lid, onderdeel d, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 567;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 609;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 575;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 567.

 • 5 Het bedrag van het weduwenpensioen, genoemd in artikel 11, derde lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 567;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 609;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 575;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 567.

 • 6 In artikel 12, eerste lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt het bedrag van het wezenpensioen voor een kind jonger dan 10 jaar vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 207;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 222;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 210;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 207,

  en wordt het bedrag van het wezenpensioen voor een kind van 10 jaar of ouder maar jonger dan 15 jaar vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 227;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 244;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 230;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 227.

 • 7 In artikel 12, tweede lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt het bedrag van het wezenpensioen voor een kind jonger dan 10 jaar vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 190;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 204;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 193;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 190,

  en wordt het bedrag van het wezenpensioen voor een kind van 10 jaar of ouder maar jonger dan 15 jaar vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 207;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 222;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 210;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 207.

 • 8 In artikel 12, derde lid, van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, wordt het bedrag van het wezenpensioen voor een kind, bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van die wet, voor zover het voldoet aan artikel 9, eerste lid, onderdelen a of b, van die wet, vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 227;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 244;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 230;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 227,

  en wordt het bedrag van het wezenpensioen voor een kind, bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van die wet, voor zover het voldoet aan artikel 9, eerste lid, onderdelen c of d, van die wet, vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 262;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 281;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 265;

  • d. indien belanghebbende woonachtig is buiten het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius en Saba op USD 262.

Artikel 4. Wet minimumlonen BES

De bedragen van het bruto minimumuurloon, genoemd in artikel 9, eerste lid, onderdelen a, b en c, van de Wet minimumlonen BES, worden vastgesteld:

 • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 4,55;

 • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 4,89;

 • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 4,61.

Artikel 7. Wet ziekteverzekering BES

 • 1 Het bedrag van het loon per dag, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Wet ziekteverzekering BES wordt vastgesteld,

  • a. voor de werknemer voor wie een zesdaagse werkweek geldt en:

   • 1°. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 101,28;

   • 2°. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 108,74;

   • 3°. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 102,64, en

  • b. voor de werknemer voor wie een vijfdaagse werkweek of een werkweek van minder dan vijf dagen geldt en:

   • 1°. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 121,53;

   • 2°. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 130,48;

   • 3°. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 123,17.

Artikel 8. Besluit onderstand BES

 • 1 De basisbedragen van de algemene onderstand, genoemd in artikel 13 van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 87;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 94;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 88.

 • 2 De bedragen van de toeslag voor zelfstandig wonen, genoemd in artikel 14 van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 21;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 23;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 21.

 • 3 De bedragen van de toeslag voor een gezamenlijke huishouding, genoemd in artikel 15 van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 52;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 56;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 53.

 • 4 De bedragen van de kindertoeslag voor het eerste kind, genoemd in artikel 16, eerste lid, van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 25;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 27;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 26.

 • 5 De bedragen van de kindertoeslag voor het tweede en derde kind, genoemd in artikel 16, tweede lid, van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 13;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 14;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 13.

 • 6 De bedragen van de toeslag bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid, genoemd in artikel 17, eerste lid, van het Besluit onderstand BES, worden vastgesteld:

  • a. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Bonaire op USD 153;

  • b. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Sint Eustatius op USD 164;

  • c. indien belanghebbende woonachtig is in het openbaar lichaam Saba op USD 156.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 november 2012

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma.

Terug naar begin van de pagina