Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Tariefbeschikking Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer

De Nederlandse Zorgautoriteit

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

op basis van de beleidsregels voor zorgaanbieders die mondzorg leveren zoals tandartsen, tandartsspecialisten voor mondziekten en kaakchirurgen en tandartsspecialisten in de dentomaxillaire orthopaedie die bieden

en gelet op:

artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen c en d jo. artikel 51 tot en met 53 Wmg

besloten:

dat rechtsgeldig

door:

zorgaanbieders die mondzorg leveren zoals tandartsen, tandartsspecialisten voor mondziekten en kaakchirurgen, tandartsspecialisten in de dentomaxillaire orthopaedie die bieden en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg (factoringmaatschappijen)

aan:

alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden

prestatiebeschrijving en bijbehorend maximumtarief (in euro’s):

maximaal de bedragen, vermeld achter de desbetreffende prestaties, zoals omschreven in bij de onderhavige tariefbeschikking gevoegde tarievenlijst, in rekening kunnen worden gebracht. Deze maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW- heffing en afdracht door een zorgaanbieder.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit,

J.J. Berkelmans,

waarnemend unitmanager eerstelijns Zorg en Ketens

Bijlage bij Tariefbeschikking TB/CU-7044-01

Tarievenlijst tandtechniek in eigen beheer

De maximumtarieven die in rekening kunnen worden gebracht voor tandtechniek in eigen beheer met ingang van 1 januari 2013

GROEPINDELING

 

Hoofdgroep 0

   
     

0

Offerte + ontwerp

 

1

Speciale toeslagen

 

2

Foto, dia

 

5

All-in coderingen prothese werkzaamheden

 

7

All-in coderingen frame werkzaamheden

 

8

All-in coderingen goudwerkzaamheden

 

9

All-in coderingen opbakporselein

 
     

Hoofdgroep 1

Prothese werkzaamheden

 
     

0

Vervaardigen modellen voor prothese werkzaamheden

 

1

Individuele lepels/beetplaten/modellen uit lepel

 

2

Beetplaten/registreren

 

3

Opstellen

 

4

Extra handelingen bij opstellen

 

5

Persen/gieten/injecteren en afwerken

 

7

Extra handelingen bij persen/afwerken

 

8

Reparaties kunststof

 

9

Diversen, montage

 
     

Hoofdgroep 2

Orthodontie

 
     

0

Vervaardigen van modellen voor regulatie werkzaamheden

 

1

Set-up en positioners

 

2

Plaatapparatuur

 

3

Functionele apparaten

 

5

Retainers

 

6

Schroeven

 

7

Diversen

 

8

Vaste apparatuur

 

9

Crozat apparatuur

 
     

Hoofdgroep 3 Frame werkzaamheden

 
     

0

Vervaardigen van modellen

 

2

Frame werkzaamheden

 

4

Diversen

 

7

Vergulden

 

8

Reparaties

 

9

Monteren

 
     

Hoofdgroep 4 Kroon en/of brugwerkzaamheden

 
     

0

Vervaardigen van modellen voor goudwerkzaamheden

 

1

Stompen en speciaal model

 

2

Opbouw, wortelkap en inlay

 

3

Kronen, dummy

 

4

Kroon/brugdeel voor opbakporselein

 

5

Etsbruggen

 

6

Vergulden

 

7

Frezen, steggen

 

8

Reparaties

 

9

Solderen en montage

 
     

Hoofdgroep 5 Porselein en kunstharswerkzaamheden

 
     

1

Porseleinen jacket/kroon/facing/inlay

 

2

Kunststof werkzaamheden

 

4

Opbakwerkzaamheden

 

5

Etsen

 

8

Reparaties porselein/kunststof

 
     

Hoofdgroep 6 Implantaten

 
     

0

Voorbereidende werkzaamheden

 

1

Voorbereidende werkzaamheden

 

2

Voorbereidende werkzaamheden

 

4

Opbouwen, suprastructuren, kronen/bruggen voor implantaten

 

9

Solderen en montage

 
     

Hoofdgroep 9 Materialen

 
     

0

Porselein frontelementen sets

 
 

Porselein kiezen sets

 

1

Porselein frontelement per stuk

 
 

Porselein kiezen per stuk

 

3

Kunststof frontelementen sets

 
 

Kunststof kiezen sets

 

4

Kunststof frontelementen per stuk

 
 

Kunststof kiezen per stuk

 

7

Metalen edel en onedel

 

9

Diverse materialen

 

Indien in deze tarievenlijst aan de codes U05 of U10 wordt gerefereerd, worden de codes U05 en U10 met bijbehorende maximumtarieven in bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7042-01 bedoeld.

Hoofdgroep 0

Groep 0.0

Offerte + ontwerp

 

0001

Offerte. Te declareren in eenheden van U05. Het bedrag per eenheid van 5 minuten is

€ 12,10

0011

Ontwerp. Te declareren in eenheden van U05. Het bedrag per eenheid van 5 minuten is

€ 12,10

0021

Technisch advies/ondersteuning. Te declareren per uur met een maximum van U10 per uur. Het bedrag U10 is

€ 145,23

     
 

In gecompliceerde gevallen kan technisch advies c.q. ondersteuning worden gegeven. Tandarts en tandtechnicus stellen in overleg een maximum bedrag vast. Indien dit niet gebeurd is, dan valt deze verrichting onder service van het Tandtechnisch Laboratorium.

 
     

Groep 0.1

Speciale Toeslagen

 

0101

Kleurbepaling op laboratorium

€ 12,93

0103

Desinfectie in opdracht van tandarts

€ 2,19

0105

Verzendkosten/expeditiekosten

€ 2,42

0106

Arbo- en milieutoeslag

€ 2,19

0107

Aan huis bezorgen van patiënt, basisbedrag

€ 8,43

 

Naast het basisbedrag mag per gereden kilometer maximaal € 0,27 in rekening worden gebracht

 
     

0120

Bruikleen dentatus/gnathomat en vergelijkbaar

€ 12,93

0121

Bruikleen etskit per element

€ 12,93

     

Groep 0.2

Foto, dia

 

0201

Foto in verband met kleur-/vormbepaling

€ 12,93

0202

Foto/dia van studiemodellen

€ 12,93

     
 

Bij de verrichtingen in de groepen 0.5, 0.7, 0.8 en 0.9 kunnen naar eigen voorkeur maximumtarieven worden toegepast. Deze maximumtarieven komen tot stand door middel van het samenvoegen van de relevante maximumtarieven uit deze lijst.

 
     

Groep 0.5

All-in coderingen prothese werkzaamheden

 

0501

Volle bovenprothese methode A

 

0502

Volle onderprothese methode A

 

0503

Volle boven en onderprothese methode A

 

0515

C prothese

 

0551

Volle bovenprothese methode B

 

0552

Volle onderprothese methode B

 

0553

Volle boven en onderprothese methode B

 
     

Groep 0.7

All-in coderingen frame werkzaamheden

 

0701

Bovenframe, alleen kiezen

 

0702

Bovenframe, tanden of tanden & kiezen

 

0703

Onderframe, alleen kiezen

 

0704

Onderframe, tanden of tanden & kiezen

 

Groep 0.8

All-in coderingen goudwerkzaamheden

 

0801

Volle kroon pd

 

0802

Volle kroon niet-edel

 

0815

Dummy pd

 

0816

Dummy niet-edel

 

0851

Inlay pd

 

Groep 0.9

All-in coderingen opbakporselein

 

0901

Opbakkroon pd

 

0902

Opbakkroon ag/pd

 

0903

Opbakkroon au/pd

 

0911

Opbakbrugdeel pd

 

0912

Opbakbrugdeel ag/pd

 

0913

Opbakburgdeel au/pd

 

0961

Maryland etsbrug + opgebakken porseleinen dummy

 

0962

Rochette etsbrug + opgebakken porseleinen dummy

 
Hoofdgroep 1 Prothese werkzaamheden

Groep 1.0

Vervaardigen van modellen voor prothese werkzaamheden

 

1001

Gipsmodel

€ 5,89

 

Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele

lepel). Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model

etc. Gipssoort: klasse 1 of 2

 
     

1002

Stonemodel

€ 6,93

 

Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen.

Gipssoort: klasse 2 of 3

 
     

1003

Superhard gipsmodel

€ 10,51

 

Superhard gipsmodel. Model waarvan tenminste de tandboog is

uitgegoten in stompenmateriaal. Gipssoort: klasse 4

 
     

1004

Meegeleverd model trimmen

€ 5,89

1005

Meegeleverd model van voet voorzien

€ 5,89

1022

Duplicaat model (uit alginaat of gel)

€ 20,90

1023

Precisie duplicaat model (uit siliconen)

€ 34,75

     
 

In articulator plaatsen

 

1052

Model monteren in eenvoudige articulator

€ 10,51

1053

Model monteren in middelwaarde articulator, bijvoorbeeld Balance, Rational, Dentatus, Condylator of vergelijkbaar type

€ 13,86

1054

Model monteren in meervoudige instelbare articulator,

bijvoorbeeld Denar, Panadent, Stuart of vergelijkbaar type

€ 20,90

1061

Model monteren volgens intra orale registratie

€ 27,60

1062

Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)

€ 13,86

     

Groep 1.1

Individuele lepels/beetplaten/modellen uit lepel

 

1101

Individuele lepel schellak

€ 15,82

1102

Individuele ruime, geperforeerde schellak lepel

€ 20,90

1103

Individuele lepel microform

€ 24,48

 

Microform lepel, thermoplastische dieptreklepel voorzien van handvat of waswal

 
     

1104

Individuele lepel kunststof

€ 33,02

 

Kunststof lepel, poeder/vloeistoflepel of lichtuithardende lepel voorzien van handvat of waswal

 

1105

Individuele ruime, geperforeerde kunststof lepel

€ 38,10

1106

Schreinmaker lepel

€ 48,61

1107

Rimlock lepel

€ 44,68

1116

Fluorapplicatie lepel

€ 32,68

1118

Bleelepel

€ 41,45

1152

Model uit individuele lepel; onbetand

€ 8,78

1154

Model uit individuele lepel; betand

€ 13,86

Groep 1.2

Beetplaten/registreren

 

1202

Aanbrengen registratie apparatuur op beetplaat

€ 32,68

 

Het aanbrengen van registratie apparatuur op bestaande

beetplaten of gerelinede lepels inclusief nieuwe waswal

 

1225

Relinen met was van kunststof lepel inclusief waswal

€ 20,90

1251

Basisplaat voor opstelling

€ 8,78

1253

Schellak beetplaat + waswal

€ 13,86

1256

Waswal aanbrengen op metaal- of kunststofbasis

€ 9,24

     

Groep 1.3

Opstellen

 
 

Bij de onderstaande verrichtingen betreft het het opstellen volgens Gysi. Codes 1340 en 1390 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen.

 

1320

Opstellen partiële prothese 1 - 4 element(en)

€ 17,55

1330

Opstellen partiële prothese 5 - 13 elementen

€ 37,18

1340

Opstellen volledige prothese

€ 46,88

1370

Opstellen partiële prothese 1 - 4 element(en) op metaalbasis

€ 27,60

1380

Opstellen partiële prothese 5 - 13 elementen op metaalbasis

€ 50,69

1390

Opstellen volledige prothese op metaalbasis

€ 50,69

     

Groep 1.4

Extra handelingen bij opstellen

 

1401

Opstellen naar model

€ 8,66

1402

Opstellen naar foto

€ 12,12

1405

Kleur/Model var. frontelementen (per onder of boven)

€ 10,51

1410

Meerprijs opstellen volgens bijzondere methode

€ 35,91

 

Extra voor opstellen volgens Flögel, Gerber, lingualised occlusion. Eenmaal in rekening te brengen.

 
     

1420

Immediaat per element (tot maximaal 6 elementen per kaak)

€ 5,20

1455

Individuele modellatie (per boven of onder)

€ 17,55

 

Volledige individueel gemodelleerde prothese volgens specifieke wensen patiënt

 

1462

Beslijpen kunststof basis

€ 8,66

1465

Verwerken meegeleverde tanden per stel

€ 11,43

1466

Verwerken meegeleverde kiezen per stel

€ 7,16

1475

Opnieuw opstellen

€ 24,02

     

Groep 1.5

Persen/gieten/injecteren en afwerken

 
 

Codes 1540 en 1590 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen.

 

1520

Afmaken partiële prothese 1 - 4 element(en)

€ 43,53

1530

Afmaken partiële prothese 5 - 13 elementen

€ 50,92

1540

Afmaken volledige prothese

€ 51,61

1570

Afmaken partiële prothese 1 - 4 element(en) op metaalbasis

€ 43,53

1580

Afmaken partiële prothese 5 - 13 elementen op metaalbasis

€ 57,27

1590

Afmaken volledige prothese op metaalbasis

€ 58,42

Groep 1.7

Extra handelingen bij persen/afwerken

 

1701

Gevlochten draadversterking

€ 25,98

1702

Draadversterking

€ 17,55

1703

Knopanker

€ 9,01

1704

Draad-/steekanker

€ 9,47

1705

Kruisanker

€ 12,47

1706

Roach anker

€ 22,05

1707

Roach anker goud (inclusief Edelmetaal)

€ 51,61

1708

Occlusale steun

€ 9,47

1711

Gebogen baar (vrijliggend of ingesloten)

€ 34,75

1715

Gaas-/draadversterking (kleiner dan 1/3 palatum)

€ 9,47

1716

Gaasversterking

€ 19,05

1720

Meerkleurig persen

€ 32,10

1721

Trasparant palatum

€ 43,76

1724

Toeslag monomeervrije kunststof (bijv. Luxene)

€ 66,04

1751

Naam inpersen

€ 9,81

1765

Persen/gieten/injecteren niet afwerken

€ 31,52

1766

Afwerken na persen/gieten/injecteren

€ 31,52

1768

Overkappingsruimte in kunststof per element

€ 5,31

1771

Meerprijs weekblijvende basis

€ 88,21

1774

Reoccluderen + inslijpen per boven of onder, modellen

na persen terugplaatsen

€ 18,82

1775

Reoccluderen + inslijpen partieel, modellen na persen

terugplaatsen

€ 18,82

     

Groep 1.8

Reparaties kunststof

 

1810

Basistarief is minimum starttarief ter dekking van basishandelingen per prothese zoals: voorbereiding, kunststof aanmaken, polymeriseren, afwerken en polijsten. Dit maximumtarief wordt per boven- of onderprothese in rekening gebracht. Vervolgens kunnen de codes tot en met 1841 in rekening worden gebracht.

Basistarief

€ 20,90

1811

Herstellen kleine scheur

€ 3,12

1812

Herstellen grote scheur/breuk

€ 8,43

1813

Vastzetten element/anker

€ 3,12

1814

Vernieuwen element/anker

€ 3,12

1815

Uitbreiden element/anker

€ 3,12

1816

Immediaat per element

€ 5,20

1817

Uitbreiding groot palatum

€ 8,43

1818

Herstellen zadel per sectie

€ 6,47

1834

Prothese reinigen

€ 9,47

1840

A-lijn aanpersen

€ 9,81

1841

Rand aan prothese persen

€ 9,81

 

Overzetting en rebasing, naast de codes 1850 t/m 1871 kan niet de code 1810 worden gedeclareerd.

 

1850

Overzetting 1 -4 element(en)

€ 60,96

1855

Overzetting 5 - 13 elementen

€ 87,52

     

1860

Overzetting vol

€ 98,37

1870

Rebasing

€ 57,62

1871

Rebasing met randcorrectie

€ 75,51

 

Rebasen van prothese welke voorheen opgeslepen front had; tevens van labiele rand voorzien

 

Groep 1.9

Diversen, montage

 

1901

Miniplastschiene

€ 38,10

1902

Drumschiene

€ 38,10

1907

Gebitsbeschermer

€ 44,68

1908

Gebitsbeschermer uit verschillende lagen kunststof; hard en zacht

€ 62,35

1909

Ingebeten onderfront

€ 5,08

1911

Repositie/stbilisatie/relaxatie splint

€ 87,75

 

Splinten (exclusief klammers): in articulator gemodelleerde, warm gepolymeriseerde transparante splint welke na het persen teruggeplaatst wordt in de articulator, ingeslepen wordt en (eventueel op duplicaatmodel) afgewerkt en op hoogglans gepolijst wordt

 

1917

Holle klos. Te declareren per uur met een maximum van U10 per uur.

Het bedrag U10 is

€ 145,23

1920

Speekselkamer in prothese verwerken

€ 109,69

1951

Montage slot in kunststof

€ 25,75

1952

Montage stegdeel in kunststof

€ 25,75

Hoofdgroep 2 Orthodontie

Groep 2.0

Vervaardigen van modellen voor regulatie werkzaamheden

 

2001

Werkmodel

€ 5,89

2002

Werkmodel in occlusie

€ 12,70

2003

Stonemodel

€ 6,93

2004

Stonemodellen in occlusie

€ 14,55

2005

Meegeleverd model trimmen

€ 5,89

2006

Meegeleverd model van voet voorzien

€ 5,89

2007

Studiemodel, eenvoudig per stuk (ongemodelleerd)

€ 6,58

2008

Studiemodel, eenvoudig per stel (ongemodelleerd)

€ 14,55

2009

Studiemodel, ongezeept per stuk

€ 10,16

2010

Studiemodel, ongezeept per stuk in occlusie

€ 21,48

2011

Studiemodel, gezeept per stuk

€ 11,32

2012

Studiemodel, gezeept per stuk in occlusie

€ 24,02

2013

Kastmodellen (super toonmodel)

€ 38,68

2015

Dupliceren per model

€ 8,08

2020

Inzagen band

€ 3,23

     

Groep 2.1

Set-up en positioners

 

2101

Set-up

€ 79,90

2102

Set-up per element

€ 4,73

2103

Set-up osteotomie patiënt

€ 89,37

2104

Aanpassen reeds bestaande set-up

€ 26,67

2105

Tooth-positioner

€ 93,52

2106

Seating spring

€ 8,08

2107

Socket liners

€ 6,58

2108

Varsity guard

€ 93,52

     

Groep 2.2

Plaatapparatuur

 

2201

Basisplaat

€ 43,53

 

Meerprijzen voor:

 

2202

Enkelarmig draaddeel

€ 3,23

2203

Dubbelarmig draaddeel

€ 6,58

2204

Gecompliceerde labiaalboog

€ 10,16

2205

Labiaalboog met transparante kunsthars

€ 13,51

2206

Headgear tubes gemonteerd

€ 18,59

2207

Opbeet

€ 6,58

2208

Beetverhoging zijdelingse delen

€ 10,16

2209

Voorbeet schuinvlak in relatie tot onderfront

€ 12,01

2214

Oral screen

€ 59,58

     

Groep 2.3

Functionele apparaten

 

2301

Activator standaard (monoblok)

€ 70,20

2302

Activator standaard met luchtgaten

€ 79,90

2303

Standaard activator open met overkapt onderfront

€ 87,06

2304

Teuscher activator

€ 103,22

2305

Bionator

€ 87,06

2306

Headgear activator volgens Van Beek

€ 76,20

2307

Bimler activator

€ 119,50

2308

Open activator (Harvold)

€ 119,50

2309

Combi activator V.A. EVVA

€ 84,06

2310

Fränkel activator nr 1 t/m 4

€ 165,69

2311

T-appliance

€ 119,50

2312

O.T.appliance

€ 119,50

2313

Lehmann activator basis

€ 84,06

2314

Lehmann activatorwerking

€ 48,26

2315

Ducovator

€ 119,50

2316

GG jumper

€ 119,50

     

Groep 2.5

Retainers

 

2501

C-C retainer

€ 25,52

2502

Siliconen fixatiemal (meerprijs)

€ 13,39

2503

Dieptrek fixatiemal (meerprijs)

€ 19,97

2504

Space retainer inclusief Molaarband

€ 30,02

2505

Space maintainer inclusief Molaarband

€ 26,67

2506

Invisible retainer / clear overlay

€ 31,52

     

Groep 2.6

Schroeven (inclusief montage in apparatuur)

 

2601

Standaard exp. Schroef

€ 9,01

2602

Waaierschroef twee-delig

€ 18,59

2603

Microschroef

€ 10,16

2604

Open schroef

€ 13,39

2605

Sectorenschroef bk. "Bertoni"

€ 30,02

2606

Hellerschroef

€ 25,52

2607

Reciprokeschroef

€ 26,67

2608

Boogschroef volgens Muller

€ 19,97

2609

Ritter/picoloschroef

€ 13,51

2612

Sutuur exp.app. Inclusief Hyraxschroef, exclusief Banden

€ 73,20

2613

Sutuur exp.app. met kunstharsdelen, exclusief Banden

€ 81,05

     

Groep 2.7

Diversen

 

2701

Reparatie basistarief

€ 20,90

2710

Herbst appliance

€ 173,77

2711

Schisisplaat, passief

€ 84,06

2712

Schisiplaat, actief

€ 93,52

2713

Spring retainer standaard

€ 56,46

2714

Spring retainer inclusief set-up

€ 75,05

Groep 2.8

Vaste apparatuur

 

2801

Indirect bonding per element

€ 2,42

2802

Standaard band (exclusief attachement)

€ 11,08

2803

Standaard premolaarband

€ 10,16

2811

Quad-helix, exclusief banden

€ 39,95

     

2812

Palatinale bar gesoldeerd

€ 59,58

2813

Goshqarian bar exclusief banden

€ 13,39

2814

Linguale boog exclusief banden

€ 33,37

2815

Lipbumper exclusief banden

€ 28,17

2816

Lipbumper met individuele kunstharschild (exclusief banden)

€ 41,68

2817

Headgear/face bow

€ 19,97

Groep 2.9

Crozat apparatuur

 

2901

Basisapparaat voor boven- of onderkaak

€ 116,62

2902

Extra draaddeel per stuk

€ 8,08

2903

Reparatie draaddeel Crozat

€ 18,24

Hoofdgroep 3 Frame werkzaamheden

Groep 3.0

Vervaardigen voor framewerkzaamheden (individuele lepels/beetplaten 1.1)

 

3001

Gipsmodel

€ 5,89

 

Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel) Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2

 

3002

Stonemodel

€ 6,93

 

Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen. Gipssoort klasse: 2 of 3

 

3003

Superhard gipsmodel

€ 10,51

 

Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmeteriaal. Gipssoort: klasse 4

 
     

3004

Meegeleverd model trimmen

€ 5,89

3005

Meegeleverd model van voet voorzien

€ 5,89

3022

Duplicaatmodel (uit alginaat of gel)

€ 20,90

3023

Precisie duplicaatmodel (uit siliconen)

€ 34,75

3052

Model monteren in eenvoudige articulator

€ 10,51

3053

Model monteren in middelwaarde articulator, bijv Balance, Rational, Dentatus, Condylator of vergelijkbaar type

€ 13,86

3054

Model monteren in meervoudig instelbare atriculator, bijv Denar, Panadent, Stuart of vergelijkbaar type

€ 20,90

3061

Model monteren volgens intra orale registratie

€ 27,60

3062

Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)

€ 13,86

     

Groep 3.2

Frame werkzaamheden (alleen metaal)

 

3201

Bovenframe alleen kiezen

€ 248,24

3202

Bovenframe tanden of tanden & kiezen

€ 275,95

3203

Onderframe alleen kiezen

€ 228,04

3204

Onderframe tanden of tanden & kiezen

€ 241,31

3207

Volle plaat

€ 180,12

 

Extra handelingen:

 

3221

Backing frontelement

€ 13,28

3222

Kauwvlak

€ 20,21

3223

Dummy, massief of met venster voor kunsstof

€ 27,13

3241

Meerprijs ieder anker in combinatie met kronen

€ 13,86

 

Combinatie met kronen betreft ankers bestemd voor gefreesde verankeringen

 
     

Groep 3.4

Diversen

 

3401

Metalen tuber versterking

€ 54,61

 

Een gegoten metalen tuberversterking welke in de kunststof geperst wordt teneinde ter plaatse breuk te voorkomen

 

3402

Gegoten 3/4 anker

€ 37,18

Groep 3.7

Vergulden

 

3701

Badvergulden frame

€ 57,96

3702

Zadels vergulden (per zadel)

€ 27,25

3703

Badvergulden 1 anker

€ 27,25

3704

Badvergulden volgend anker

€ 13,86

3711

Vergulden per anker, opgesoldeerd inclusief edelmetaal

€ 27,25

     

Groep 3.8

Reparaties aan frame

 

3810

Reparatie basistarief

€ 20,90

3820

Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer

€ 22,40

3821

Soldeerplaats (ieder volgende) exclusief soldeer

€ 13,86

3822

Extensie aan bestaand frame (eerste)

€ 26,21

3823

Extensie aan bestaand frame (ieder volgende)

€ 17,55

3826

Lasersoldering

€ 28,63

     

Groep 3.9

Monteren aan frame

 

3951

Montage slot aan frame

€ 25,75

3952

Montage stegdeel aan frame

€ 34,52

 

3951/3952 Het solderen/inlijmen van een attachment (matrix of patrix) of een stegdeel

 

3953

Montage kroon aan frame

€ 25,75

Hoofdgroep 4 Kroon en/of brugwerkzaamheden

Groep 4.0

Vervaardigen van modellen voor goudwerkzaamheden

 

4001

Gipsmodel

€ 5,89

 

Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel) Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2

 

4002

Stonemodel, tegenmodel voor kroon- en brugwerk

€ 6,93

4003

Superhard gipsmodel

€ 10,51

 

Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmeteriaal. Gipssoort: klasse 4

 

4004

Meegeleverd model trimmen

€ 5,89

4005

Meegeleverd model van voet voorzien

€ 5,89

4022

Duplicaatmodel (uit alginaat of gel)

€ 20,90

4023

Precisie duplicaatmodel (uit siliconen)

€ 34,75

4052

Model monteren in eenvoudige articulator

€ 10,51

4053

Model monteren in middelwaarde articulator, bijv Balance, Rational, Dentatus, Condylator of vergelijkbaar type

€ 13,86

4054

Model monteren in meervoudig instelbare atriculator, bijv Denar, Panadent, Stuart of vergelijkbaar type

€ 20,90

4061

Model monteren volgens intra orale registratie

€ 27,60

4062

Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)

€ 13,86

     

Groep 4.1

Stompen en speciaal model

 

4101

Zaagmodel

€ 12,70

4102

Stomp

€ 12,70

4103

Vuurvaste stomp

€ 19,86

4115

Stompen inkerven

€ 4,62

4154

Model uit individuele lepel betand

€ 13,86

4162

Stomp terugplaatsen in afdruk

€ 5,89

4166

Soft-tissue model (inclusief materiaal)

€ 50,69

Groep 4.2

Opbouw, wortelkap, inlay (exclusief meterialen)

 

4201

Opbouw direct

€ 19,28

4202

Opbouw indirect

€ 55,77

4204

Wortelkap met stift (bijv Richmondkap)

€ 73,20

4210

Fixatie/slijpkap

€ 28,40

4212

Telescoopkap/conuskap

€ 108,07

4218

Opbouw met nasteekbare stift

€ 67,20

4225

Opbouw onder bestaande kroon

€ 69,51

4251

Directe inlay niet afgewerkt

€ 19,28

4252

Directe inlay afgewerkt

€ 31,52

4253

Indirecte inlay

€ 86,36

4257

Pinledge inlay

€ 97,91

4259

Inlay aan opgebakken brugdeel (inclusief solderen)

€ 111,54

4260

Inlay in prothese element

€ 70,89

4270

Partiële omslijping

€ 86,36

     

Groep 4.3

Kroon, dummy (exclusief materiaal)

 

4301

Kroon

€ 109,23

4304

Stiftkroon

€ 117,77

4305

Telescoopkroon/conuskroon

€ 114,54

4309

Kroon aan opgebakken brugdeel (inclusief solderen)

€ 120,66

4322

Pinledge kroon

€ 115,23

4324

Toeslag kroon onder bestaand frame-anker

€ 17,55

4351

Dummy massief

€ 79,90

4360

Occlusale steun/extensie; alleen ten behoeve van nieuwe kroon

€ 8,66

4363

Gemodelleerd slot (inclusief nafrezen)

€ 33,37

     

Groep 4.4

Kroon/Brugdeel voor opbakporselein (exclusief materiaal)

 

4401

Kroon voor opbakporselein/kunststof, in combinatie met 5211 of 5401

€ 77,36

4402

Stiftkroon voor opbakporselein/kunsstof, in combinatie met 5211 of 5401

€ 88,21

4403

Brugdeel voor opbakporselein/kunststof, in combinatie met 5213 of 5403

€ 88,21

4420

Deckgold extra per deel

€ 14,55

     

Groep 4.5

Etsbruggen (exclusief materiaal)

 

4501

Etsbrugvleugel/parospalkdeel

€ 26,21

4502

Perforeren etsbrugvleugel

€ 17,55

4503

Etsbrugdummy voor opbakken/kunststof, in combinatie met 5412

€ 84,06

4523

Vertinnen/Etsen; per werkstuk

€ 22,40

4524

Silaniseren/opaqueren, per werkstuk

€ 22,40

     

Groep 4.6

Vergulden

 

4601

Vergulden per deel (inclusief goud)

€ 14,09

     

Groep 4.7

Frezen, steggen (exclusief materiaal)

 

4701

Frezen per deel

€ 31,52

4702

Steg frezen per millimeter

€ 4,16

 

Steg frezen: Modelleren/gieten voor- en nafrezen van een steg; per milimeter

 
     

Groep 4.8

Reparaties

 

4801

Reparatie basistarief

€ 20,90

4820

Uitzuren kroon/brugwerk; per werkstuk

€ 12,12

Groep 4.9

Solderen en montage

 

4901

Soldeer-/verbindingsplaats

€ 13,86

4902

Ovensoldeerplaats

€ 25,75

4903

Lasersoldering

€ 28,75

4930

Harden metaal

€ 12,12

4960

Monteren/stellen sloten met behulp van parallellometer

€ 25,75

4970

Raderen per element

€ 5,20

Hoofdgroep 5 Porselein en kunstharswerkzaamheden

Groep 5.1

Porseleinen jacket, kroon, facing en inlay (inclusief duplicaatmodel)

 

5101

Vol porseleinen frontkroon ( onder andere jacket)

€ 165,69

5102

Vol porseleinen pré-/molaar kroon

€ 193,40

5103

Vol porseleinen front brugdeel

€ 180,12

5104

Vol porseleinen kroon op gesinterde kap

€ 228,04

5105

Vol porseleinen brugdeel op gesinterde kap

€ 252,86

5111

Porseleinen facing (exclusief etsen)

€ 110,38

5151

Porseleinen inlay/onlay

€ 135,67

     

Groep 5.2

Kunststof werkzaamheden

 

5201

Kunststof venster

€ 57,04

5211

Kunststof kroon op metaalskelet, in combinatie met 4401 of 4402

€ 68,35

5213

Kunststof brugdeel op metaalskelet, in combinatie met 4403

€ 74,36

5221

Kunststof kroon

€ 102,53

5222

Kunststof inlay

€ 112,23

5264

Kunststof noodkroon/-brug per deel (inclusief kap)

€ 52,19

5271

Kunststof element in prothese ( individueel gemodelleerd)

€ 52,19

     

Groep 5.4

Opbakwerkzaamheden

 

5401

Porseleinen voor opbakkroon, in combinatie met 4401 of 4402

€ 77,36

5403

Porseleinen voor opbakbrugdeel, in combinatie met 4403

€ 88,21

5412

Opbakporselein voor etsbrugdummy, in combinatie met 4503

€ 84,06

5415

Toeslag voor schouderporselein

€ 27,60

5420

Aanbrengen kleurkarakterisering per element

€ 27,60

5425

Toeslag modelleren porseleinen voor bestaand frame anker

€ 17,55

5452

Opbakporselein op frame per deel

€ 97,91

     

Groep 5.5

Etsen

 

5525

Etsen per porseleinen deel

€ 22,40

     

Groep 5.8

Reparatie

 

5801

Bijbakken. Te declareren per uur met een maximum van U10 per uur.

Het bedrag U10 is

€ 145,23

5802

Kleur veranderen. Te declareren per uur met een maximum van U10 per uur.

Het bedrag U10 is

€ 145,23

Hoofdgroep 6 Implantaten

Groep 6.0

Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van implantaten

 

6002

Stonemodel

€ 6,93

6003

Superhard gipsmodel

€ 10,51

6052

Proefopstelling per element

€ 4,27

6053

Proefwasmodellatie per element

€ 33,95

     

Groep 6.1

   

6113

Kunstharslepel ten behoeve van implantaat (schoorsteenlepel)

€ 44,11

6115

Richtstift ten behoeve kunststofplaat per stuk

€ 4,16

6116

Verschroefbare kunststof lepel met beetwal

€ 69,05

 

Kunststof lepel met beetwal (met daarin gemonteerde implantaat onderdelen) die vastgeschroefd kan worden op implantaten

 

6118

Hulpdelen plaatsen in afdruk, per stuk

€ 5,89

6133

Precisie duplicaatmodel

€ 34,75

6144

Stonemodel uit kunststof implantaat lepel

€ 18,13

6153

Model monteren in middelwaarde articulator

€ 13,86

6154

Model monteren in meervoudig instelbare articulator

€ 20,90

6161

Opst./persen/gieten/inject./afwerken op suprastructuur

€ 140,29

     

Groep 6.2

   

6200

Surgical guide/boorplaat

€ 60,96

6201

Röntgendiagnoseplaat (inclusief kogeltjes)

€ 60,96

6202

Röntgendiagnoseplaat ten behoeve van CT scan

€ 96,06

 

Als 6201 echter dan voorzien van 8 tot 12 metaalloze lasdraden

 
     

Groep 6.4

Opbouwen, Suprastructuren, Kronen/Bruggen voor implantaten

 

6420

Confectie opbouw bewerken

€ 38,10

6421

Implantaatopbouw (gegoten)

€ 135,67

6431

Implantaatkroon verschroefbaar (vol metaal)

€ 147,79

6432

Dummy (massief)

€ 55,77

6442

Brugdeel voor opbakken, zie 4403 echter in combinatie met verschroefbare brugdelen

€ 124,70

6443

Implanteren kroon verschroefbaar voor opbakken, solitaire verschroefbare kroon

€ 147,79

6444

Implanteren brugdeel verschroefbaar voor opbakken

€ 154,72

6451

Porselein aanbrengen op kroon

€ 77,36

6452

Porselein aanbrengen op brugdeel

€ 88,21

6490

Implantaat toeslag; eenmalig per werkstuk per implantaat

€ 70,20

     

Groep 6.9

Solderen en montage

 

6901

Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer

€ 22,40

6902

Soldeerplaats (volgende) exclusief soldeer

€ 13,86

6903

Lasersoldering

€ 28,63

6951

Stellen slot met behulp van parallellometer

€ 25,75

6952

Monteren slot/steg aan impl. slot

€ 25,75

Hoofdgroep 9 Materialen. De codes uit hoofdgroep 9 kunnen tegen kostprijs van het omschreven materiaal gedeclareerd worden.

Groep 9.0

Porselein front elementen sets (zes stuks)

Kostprijs

9006

Front elementen

 
 

Porseleinen kiezen sets (acht stuks)

Kostprijs

9058

Kiezen

 
     

Groep 9.1

Porselein front element per stuk

Kostprijs

9101

Tanden

 
 

Porseleinen kiezen per stuk

Kostprijs

9010

Kiezen

 
     

Groep 9.3

Kunststof front elementen sets (zes stuks

Kostprijs

9306

Tanden

 
 

Kunststof kiezen sets (acht stuks)

Kostprijs

9358

Kiezen

 
     

Groep 9.4

Kunststof front elementen per stuk

Kostprijs

9401

Tanden

 
 

Kunststof kiezen per stuk

Kostprijs

9451

Kiezen

 
     

Groep 9.7

Metalen, edel/onedel

Kostprijs

9701

Onedele legeringen

 

9711

Edele legeringen Au percentage lager dan 10%

 

9721

Edele legeringen Au percentages van 10% tot 25%

 

9741

Edele legeringen Au percentages van 25% tot 50%

 

9751

Edele legeringen Au percentages van 50% tot 60%

 

9760

Edele legeringen Au percentages van 60% tot 70%

 

9770

Edele legeringen Au percentages van 70% tot 80%

 

9781

Edele legeringen Au percentages boven 80%

 
     

Groep 9.9

Diverse materialen

Kostprijs

9901

Diverse materialen

 
Terug naar begin van de pagina