Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2013

[Regeling vervallen per 01-09-2013.]
Geldend van 01-06-2013 t/m 31-08-2013

Besluit van de voorzitter, namens het bestuur van het Productschap) Vis, van 13 november 2012, houdende de vaststelling van de voorlopige datum voor de aanvang van het haringseizoen 2013 (Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2013)

De voorzitter, namens het bestuur van het Productschap Vis;

gelet op:

gehoord:

  • - de Promotie Advies Commissie Haring Binnenland van de afdeling Nederlands Visbureau;

  • - de Commissie groothandel en de Commissie detailhandel;

besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2013]

De aanvang van het haringseizoen en de datum van veiling van het eerste vaatje haring, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening Hollandse Nieuwe 2007, wordt vastgesteld op 19 juni 2013, met dien verstande dat het onderhavige besluit gewijzigd kan worden als deze aanvangsdatum niet te realiseren is indien als gevolg van klimatologische en biologische omstandigheden, het vetgehalte van de haring en het groeiproces onvoldoende zijn om een kwalitatief goede haring als Hollandse Nieuwe te kunnen garanderen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2013]

  • 2 Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en kan worden aangehaald als Vaststellingsbesluit startdatum haringseizoen 2013.

Rijswijk, 13 november 2012

A. Bruggeman

voorzitter

  1. Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 31 maart 2008, nr. 08.02631, afgekondigd in Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 11 april 2008, afl. 29, VIS 3 en laatstelijk gewijzigd met ingang van 26 februari 2011, Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie van 25 februari 2011, afl. 12, VIS 2.

    ^ [1]
  2. Het Besluit tot vaststelling datum aanvang van het haringseizoen 2012 d.d. 22 december 2011 gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie (nr. 1, VIS 1).

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina