Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2021. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 20-05-2022.
Geldend van 20-05-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 20-05-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 20-05-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2013 Nieuwe-regeling 27-11-2012 Stcrt. 2012, 24962 G&VW/AA/2012/16953 27-11-2012 Stcrt. 2012, 24962
Naar boven