Regeling aanscherping handhaving en sanctiebeleid Arbeidstijdenwetgeving

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2012, G&VW/AA/2012/16954, tot vaststelling van de Regeling aanscherping handhaving en sanctiebeleid Arbeidstijdenwetgeving.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op de artikelen 7:2, vijfde lid, en 7:4 van het Arbeidstijdenbesluit;

Besluit:

Artikel 3

Van een soortgelijke overtreding als bedoeld in artikel 7:4 van het besluit is sprake als een overtreding wordt gevolgd door een overtreding en beide plaatsvinden:

  • a. ter zake van de arbeids- en rusttijden van werknemers van 18 jaar of ouder;

  • b. ter zake van het verbod van kinderarbeid, het verbod omtrent het door vrouwelijke werknemers verrichten van arbeid rond de bevalling, of ter zake van de arbeids- en rusttijden van jeugdige werknemers; of

  • c. ter zake van artikel 4:1 of bij of krachtens artikel 4:3 van de wet.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanscherping handhaving en sanctiebeleid Arbeidstijdenwetgeving.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

‘s-Gravenhage, 27 november 2012

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher.

Terug naar begin van de pagina