Regeling Dia di Himno y Bandero, Statia Day en Saba Day ambtenaren BES

Geldend van 05-12-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2012, nr. 2012-0000664369 , tot aanwijzing van een vrije dag voor ambtenaren BES (Regeling Dia di Himno y Bandera, Statia Day en Saba Day ambtenaren BES)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 37, vierde lid, van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES;

Besluit:

Artikel 1

Voor de ambtenaren, werkzaam op Bonaire, geldt hetgeen in artikel 37 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES is bepaald ten aanzien van het verrichten van arbeid op zondag mede voor het verrichten van arbeid op 6 september als zijnde Dia di Himno y Bandera.

Artikel 2

Voor de ambtenaren, werkzaam op Sint Eustatius, geldt hetgeen in artikel 37 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES is bepaald ten aanzien van het verrichten van arbeid op zondag mede voor het verrichten van arbeid op 16 november als zijnde Statia Day.

Artikel 3

Voor de ambtenaren, werkzaam op Saba, geldt hetgeen in artikel 37 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES is bepaald ten aanzien van het verrichten van arbeid op zondag mede voor het verrichten van arbeid op de eerste vrijdag van december als zijnde Saba Day.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2011.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Dia di Himno y Bandero, Statia Day en Saba Day ambtenaren BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk.

Terug naar begin van de pagina