Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor het kalenderjaar 2013 voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 2,40%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 20 november 2012

B.J. Bruins,

Voorzitter Raad van Bestuur.

Terug naar begin van de pagina