Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 27-03-2023.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 74, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premie voor het kalenderjaar 2013 voor de vrijwillige verzekering op grond van de Werkloosheidswet wordt vastgesteld op 2,40%.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premievaststelling vrijwillige werkloosheidsverzekering 2013.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 20 november 2012

B.J. Bruins,

Voorzitter Raad van Bestuur.

Naar boven