Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit premievaststelling vrijwillige verzekering WAO 2013

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 75, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 20 november 2012

B.J. Bruins,

Voorzitter Raad van Bestuur.

Terug naar begin van de pagina