Besluit bekendmaking taak Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
[Regeling vervallen per 09-12-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 25-10-2017

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 5 november 2012, nr. IENM/BSK-2012/130190, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu meer in het bijzonder zal zijn belast

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 3 van de wet van 25 januari 1951, Stb. 24, houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretaris;

Gezien het Koninklijk Besluit van 5 november 2012, nr. 12.002583;

Besluit:

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is, binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid, meer in het bijzonder belast met de behandeling van de aangelegenheden betreffende het beleid, de uitvoering en de handhaving betreffende:

  • 1. Milieu;

  • 2. Luchtvaart;

  • 3. Openbaar Vervoer en Spoor;

  • 4. Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut;

  • 5. Onderwerpen die van geval tot geval door de minister worden aangewezen.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina