Besluit aanwijzing Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord voor [...] ex artikel 4 Tijdelijke wet ambulancezorg

[Regeling vervalt per 01-01-2021.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2012, CZ-3137179, houdende aanwijzing van Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord voor de regio Brabant Noord als de Regionale Ambulancevoorziening, bedoeld in artikel 4 van de Tijdelijke wet ambulancezorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Tijdelijke wet ambulancezorg;

Besluit:

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:

de directeur-generaal Curatieve Zorg,

L.A.M. van Halder.

Terug naar begin van de pagina