Richtlijn voor strafvordering opruiing

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geraadpleegd op 27-05-2024.
Geldend van 01-10-2012 t/m 31-12-2017

Richtlijn voor strafvordering opruiing

Beschrijving

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Deze richtlijn ziet op het in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, opruien tot een strafbaar feit of tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag. Bij opruiing gaat het om het aanzetten tot iets ongeoorloofds. Dit wordt echter beperkt door het doel en door de middelen. In geval van samenhand met een sportevenement is een zwaardere sanctie geïndiceerd.

Aard van de richtlijn

Commuun

Basisdelict

  • Opruiing

Wettekst

Wetboek van Strafrecht art. 131

Basisdelict opruiing

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Beschrijving

Opruiing

Toepasselijk kader

Aanwijzing Kader voor strafvordering

Basispunten

14 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

- Er is geen sprake van medeplegen:

+0%

- Er is sprake van medeplegen:

+25%

In samenhang met een evenement

– Geen sprake van samenhang met een evenement

+0 %

– Er is sprake van samenhang met een evenement

+75%

Voetbal gerelateerde normschending

- Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+0 %

- Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending

+50 %

Wettelijke factoren

Medeplichtigheid

- Dader

+ 0%

- Medeplichtige

-33%

Poging

- Voltooid delict

+0%

- Poging tot plegen

-33%

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

– Geen recidive

+0 %

 

– 1 maal binnen 2 jaar

+50 %

(NH)

– 1 maal binnen 2-5 jaar

+50 %

 

– Meermalen

+100 %

(DV, NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contraindicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

- Er is geen sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

 

- Er is sprake van een taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

+0 %

(CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

Geen

Naar boven