Besluit vaststelling taken Staatssecretaris van Economische Zaken (nov. 2012)

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-10-2017.]
Geldend van 29-11-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 7 november 2012, nr. WJZ / 12354190, houdende vaststelling van de taken van de Staatssecretaris van Economische Zaken

Artikel 1

De Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer dr. J.C. Verdaas, is binnen de grenzen van het door de Minister van Economische Zaken vastgestelde beleid in het bijzonder belast met:

  • a. landbouw, voedselkwaliteit en groen beroepsonderwijs;

  • b. dierenwelzijn;

  • c. natuur en biodiversiteit;

  • d. structuurfondsen en cohesiebeleid;

  • e. toerisme;

  • f. intellectueel eigendom, voor zover het betreft octrooi- en kwekersrecht;

  • g. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan hem wordt toevertrouwd.

Artikel 2

De staatssecretaris voert in de internationale contacten, die hij bij de behartiging van de in artikel 1, onderdeel a, b, c, en d, genoemde aangelegenheden heeft, de titel: Minister voor Landbouw.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 november 2012.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 7 november 2012

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp.

Terug naar begin van de pagina