Besluit taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2019.]
[Regeling vervallen per 15-12-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 25-10-2017

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 november 2012, houdende Taakverdeling Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de Grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951, houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van ambten van minister zonder portefeuille en de staatssecretaris (Stb. 24);

mede gelet op de Koninklijke Besluiten van 5 november 2012, nr. 12.002583 (Stcrt. 2012, 23041) en nr. 12.002594 (Stcrt. 2012, 23053),

Besluit:

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer drs. M.J. van Rijn, is, binnen de grenzen van het door mij vastgestelde beleid in het bijzonder belast met:

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers.

Terug naar begin van de pagina