Besluit wijkagenten

Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 24-05-2016 t/m heden

Besluit van 22 november 2012, houdende regels ter uitvoering van artikel 38a, tweede lid, van de Politiewet 2012 (Besluit wijkagenten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 20 juli 2012, nummer 286576;

Gelet op artikel 38a, tweede lid, van de Politiewet 2012;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 26 juli 2012, nr. W03.12.0290/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 16 november 2012, nummer 323266;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De wijkagent verricht in elk geval de werkzaamheden die op grond van artikel 6, tweede lid, van het Besluit bezoldiging politie in het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie aan het werkterrein «wijkagent» zijn verbonden.

Artikel 2

De wijkagent wordt niet ingezet of beschikbaar gehouden ten behoeve van een territoriaal of functioneel onderdeel van de politie dat tot taak heeft binnen een district als bedoeld in artikel 37, tweede lid, van de Politiewet 2012 te voorzien in extra politiesterkte voor de aanpak van lokale prioriteiten en criminaliteitsbestrijding als bedoeld in artikel 13, vierde lid, van de Politiewet 2012.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 november 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de achtentwintigste november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Naar boven