Wet normering topinkomens

Geraadpleegd op 15-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 07-07-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 7.2

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Instellingsbesluit begeleidingscommissie Tweede evaluatie Wet normering topinkomens

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 7

  1. Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2020
    Bijlage bij de Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de media 2020

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stb. 2017/151 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2017.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2017 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 151 34654 31-05-2017 Stb. 2017, 239
01-01-2015 Wijziging 23-12-2014 Stb. 2014, 588 33978 23-12-2014 Stb. 2014, 589
01-01-2013 Nieuwe-regeling 15-11-2012 Stb. 2012, 583 32600 15-11-2012 Stb. 2012, 584
Naar boven