Wet normering topinkomens

Geraadpleegd op 25-06-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.1

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars
  Artikel: 1
 2. Uitvoeringsbesluit WNT
  Artikel: 6
 3. Uitvoeringsregeling WNT
  Artikel: 5
 4. Wet normering topinkomens
  Artikelen: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 7.3, 7.4a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stb. 2017/151 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2017.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-07-2017 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 151 34654 31-05-2017 Stb. 2017, 239
12-04-2017 t/m 01-01-2013 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 151 34654 22-03-2017 Stb. 2017, 151
01-01-2015 Wijziging 23-12-2014 Stb. 2014, 588 33978 23-12-2014 Stb. 2014, 589
28-06-2014 t/m 01-01-2013 Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 235 33715 19-06-2014 Stb. 2014, 235
01-01-2013 Nieuwe-regeling 15-11-2012 Stb. 2012, 583 32600 15-11-2012 Stb. 2012, 584
Naar boven