Wet normering topinkomens

Geraadpleegd op 02-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1.3

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 2. Uitvoeringsbesluit WNT

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels WNT 2020
  Bijlage: bij artikel I van de Beleidsregels WNT 2020
 2. Beleidsregels WNT 2021
  Bijlage: bij artikel I van de Beleidsregels WNT 2021
 3. Beleidsregels WNT 2022
  Bijlage: bij artikel I van de Beleidsregels WNT 2022
 4. Besluit oudercommissie
  Tekst: tekst
 5. Besluit personeelsraadspersonen Belastingdienst 2020
  Artikel: 9
 6. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Drylands Sahel Program)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader Drylands Sahel Program
 7. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mine Action en Cluster Munitie Programma 2020–2024)
  Bijlage: bijlage
 8. Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond voor subsidiëring ex Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (DIETS programma)
  Bijlage: Subsidiebeleidskader voor het DIETS programma (Driving Nutrition Impact through ImplEmenting NaTional PolicieS)
 9. Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies
  Artikel: 6
 10. Besluit versterking gebouwen Groningen
  Artikel: 17
 11. Controleprotocol WNT
  Bijlage: behorend bij artikel 1 van het Controleprotocol WNT
 12. Controleprotocol WNT 2017
  Bijlage: bij het Controleprotocol WNT 2017
 13. Instellingsbesluit Adviescommissie uitvoering Toeslagen
  Artikel: 8
 14. Regeling Controleprotocol WNT 2018
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2018
 15. Regeling Controleprotocol WNT 2019
  Bijlage: bijlage
 16. Regeling Controleprotocol WNT 2020
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2020
 17. Regeling Controleprotocol WNT 2021
  Bijlage: Bij de Regeling Controleprotocol WNT 2021
 18. Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector
  Artikel: 1
 19. Regeling controleprotocol WNT 2016
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2016
 20. Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022
  Bijlage: als bedoeld in artikel 1 van de Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen, NPO en Ster 2022
 21. Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en RPO 2021
  Bijlage: 1
 22. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
  Artikel: 1
 23. Wet normering topinkomens
  Artikelen: 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.10, 2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 3, 3.7, 7.3
 24. Wet vergoedingen adviescolleges en commissies
  Artikel: 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar § 1

 1. Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten
  Artikel 25a

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

Door Stb. 2017/151 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2017.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2018 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 151 34654 31-05-2017 Stb. 2017, 239
01-07-2017 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 151 34654 31-05-2017 Stb. 2017, 239
28-11-2014 Wijziging 12-11-2014 Stb. 2014, 446 34017 12-11-2014 Stb. 2014, 446
28-06-2014 t/m 01-01-2013 Wijziging 19-06-2014 Stb. 2014, 235 33715 19-06-2014 Stb. 2014, 235
01-01-2013 Nieuwe-regeling 15-11-2012 Stb. 2012, 583 32600 15-11-2012 Stb. 2012, 584
Naar boven