Wet normering topinkomens

Geraadpleegd op 29-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 10-07-2021.
Geldend van 10-07-2021 t/m 31-12-2021

Overzicht van wijzigingen voor deze paragraaf

(geldig op 10-07-2021)

Opmerking

Door Stb. 2017/151 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2017.
Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
24-11-2012 Nieuwe-regeling 15-11-2012 Stb. 2012, 583 32600 15-11-2012 Stb. 2012, 583
Naar boven