Wet normering topinkomens

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
AfkortingWNT
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0032249
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
OverheidsthemaWerk- en loopbaan

Opmerking

Door Stb. 2017/151 is de citeertitel gewijzigd per 1 juli 2017.

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van SZW
 3. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie
 5. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën
 6. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR
 8. Beleidsregels WNT 2019
 9. Besluit aanwijzing EZ-toezichthouder WNT
 10. Besluit aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 11. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT
 12. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
 13. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 14. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
 15. Controleprotocol WNT
 16. Controleprotocol WNT 2017
 17. Instellingsbesluit begeleidingscommissie Tweede evaluatie Wet normering topinkomens
 18. Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector
 19. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014
 20. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
 21. Regeling controleprotocol WNT 2016
 22. Regeling Controleprotocol WNT 2018
 23. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
 24. Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars
 25. Uitvoeringsbesluit WNT
 26. Uitvoeringsregeling Wmo 2015
 27. Uitvoeringsregeling WNT

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet WNT
 2. Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  Artikelen: 1, 2
 3. Aanwijzing toezichthouder WNT Ministerie van SZW
  Artikelen: 1, 2
 4. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Buitenlandse Zaken
  Artikelen: 1, 2
 5. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie
  Artikelen: 1, 2
 6. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Financiën
  Artikelen: 1, 2
 7. Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Veiligheid en Justitie
  Artikelen: 1, 2
 8. Aanwijzing toezichthouders WNT overige instellingen WenR
  Artikelen: 1, 2
 9. Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register 2017–2019
  Artikel: 8
 10. Addendum Protocol Accountantsonderzoek 2016
  Tekst: tekst
 11. Beleidsregels WNT 2019
  Artikel: I
  Bijlage: bij artikel I van de Beleidsregels WNT 2019
 12. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst Wegverkeer
  Artikel: 6
 13. Beleidsregels sturing van en toezicht op de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster
  Artikel: 6
 14. Beleidsregels sturing van en toezicht op de LVNL
  Artikel: 6
 15. Beleidsregels sturing van en toezicht op het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
  Artikel: 6
 16. Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT
  Artikelen: 1, 2
 17. Besluit aanwijzing EZ-toezichthouder WNT
  Artikel: 1
 18. Besluit aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Artikel: 1
 19. Besluit intrekking toezichtkaders onder vaststelling beleidsregels Onderzoekskaders 2017
  Bijlagen: I, II, III, IV
 20. Besluit mandaat Autoriteit woningcorporaties en aanwijzing toezichthouders Woningwet en WNT
  Artikel: 12
 21. Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZK 2019
  Artikel: 5
 22. Besluit mandaat, volmacht en machtiging LNV 2019
  Artikel: 4
 23. Besluit mandatering aan ILT van handhavingsbevoegdheden en aanwijzing toezichthouders op het terrein van BZK-wetgeving
 24. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 120
 25. Comptabiliteitswet 2016
  Artikel: 9.20
 26. Controleprotocol WNT
  Artikel: 1
  Bijlage: behorend bij artikel 1 van het Controleprotocol WNT
 27. Controleprotocol WNT 2017
  Artikel: 1
  Bijlage: bij het Controleprotocol WNT 2017
 28. Controleprotocol voor de jaarverantwoording politie
  Bijlage: II
 29. Evaluatiewet WNT
 30. Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016–2019
  Tekst: tekst
 31. Instellingsbesluit Commissie onderzoek fipronil in eieren
  Artikel: 10
 32. Instellingsbesluit begeleidingscommissie Tweede evaluatie Wet normering topinkomens
  Artikel: 2
 33. Mandaatbesluit Algemene Zaken 2017
  Artikel: 5
 34. Model Jaarverslaggeving 2016 CAK
  Tekst: tekst
 35. Model Uitvoeringsverslag en financiële verantwoording 2014
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 3
 36. Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie van het Onderwijs 2018
  Artikelen: 1, 10
  Bijlage: 1
 37. Protocol Accountantsonderzoek 2014 Concessiehouders
  Tekst: tekst
 38. Protocol Accountantsonderzoek 2015 CAK
  Tekst: tekst
 39. Protocol Accountantsonderzoek 2015 Wlz-uitvoerders
  Bijlage: bijlage
 40. Protocol Accountantsonderzoek 2016 CAK
  Tekst: tekst
 41. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders
  Bijlagen: 1, 2
 42. Protocol accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders 2016
  Bijlagen: 1, 2
 43. Rechtspositieregeling Raad van bestuur SVB
  Artikelen: 1, 2, 9
 44. Rechtspositieregeling Raad van bestuur UWV
  Artikelen: 1, 2, 9
 45. Rechtspositieregeling lid Raad van bestuur UWV
  Artikel: 2
 46. Regeling Controleprotocol WNT 2018
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2018
  Artikel: 1
 47. Regeling Model Jaarverslaggeving 2014 CAK
  Tekst: tekst
 48. Regeling Model Jaarverslaggeving 2015 CAK
  Tekst: tekst
 49. Regeling SUWI
  Bijlagen: VIII, XI, XX, XXII
 50. Regeling accountantscontrole IFV
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2 van de Regeling accountantscontrole IFV
 51. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014
  Artikel: 1
 52. Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp
  Artikel: 1
 53. Regeling controleprotocol WNT 2016
  Artikel: 1
  Bijlage: bij de Regeling Controleprotocol WNT 2016
 54. Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen en de NPO 2016
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording landelijke publieke media-instellingen en de NPO 2016
 55. Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO
  Bijlage: bij de Regeling financiële verantwoording regionale publieke media-instellingen en de RPO
 56. Regeling jaarverslaggeving onderwijs
  Artikel: 3
 57. Regeling normering topinkomens OCW-sectoren
  Artikelen: 1, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 7j, 7k, 7k.1
 58. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 59. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 60. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 61. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
  Bijlage: bij de Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
 62. Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars
  Artikel: 1
 63. Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Bijlage: 4
 64. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 65. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 66. Reparatiewet BZK 2014
  Artikel: XVIe
 67. Reparatiewet WNT
 68. Subsidiereglement Koninklijke Bibliotheek 2019
  Tekst: tekst
 69. Uitvoeringsbesluit WNT
  Artikelen: 1, 8
 70. Uitvoeringsregeling WNT
  Artikelen: 1, 2a, 5
 71. Wijzigingswet Wet educatie en beroepsonderwijs, enz. (overgang wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven)
  Artikel: IV
Terug naar begin van de pagina