Besluit vaststelling tijdstip ex artikel 104, tweede lid, Wet op de jeugdzorg (uitkering provincie als uitvoerder landelijke voorziening)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-12-2014

Besluit van 8 november 2012, nr. 01.003470, houdende de vaststelling van het tijdstip bedoeld in artikel 104, tweede lid, van de Wet op de jeugdzorg, tot welke datum de provincie een uitkering kan ontvangen als uitvoerder van een landelijke voorziening

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 november 2012, kenmerk DWJZ-3137011;

Gelet op artikel 104, tweede lid, van de Wet op de jeugdzorg;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onze Minister van Veiligheid en Justitie zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 8 november 2012

Beatrix

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven.

Terug naar begin van de pagina