Besluit benoeming en bezoldiging externe leden Audit Committee BZ

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-09-2017 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 november 2012, nr. DJZ/BR/0886-2012, tot benoeming en bezoldiging van externe leden van het Audit Committee BZ

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op het Instellingsbesluit Audit Committee BZ;

Gelet op de Regeling Audit Committees 2012;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

Als externe leden van het Audit Committee BZ worden benoemd:

  • prof. dr. P.L.C. Hilbers tot 1 januari 2019,

  • mr. C.M. Insinger MBA tot 21 november 2018, en

  • ir. D.D. van der Stelt-Scheele tot 21 november 2018.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Tot de werkzaamheden van de externe leden behoren:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 2 Reis- en verblijfkosten worden vergoed door de Minister, met overeenkomstige toepassing van de regelingen die gelden voor personeel werkzaam bij de sector Rijk.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

de

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

de Secretaris-Generaal,

Renée Jones-Bos.

Terug naar begin van de pagina