Besluit certificaten groen beroepsonderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2016.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-07-2016

Besluit van 2 november 2012, houdende het aanwijzen van onderdelen van een kwalificatie waaraan een certificaat is verbonden (Besluit certificaten groen beroepsonderwijs)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 juli 2012, nr. WJZ / 281259 gedaan na overleg met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op artikel 7.2.3, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

De Afdeling Advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 augustus 2012, nr. W15.12.0307/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 29 oktober 2012, nr. WJZ / 12305618, uitgebracht na overleg met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2016]

Dit besluit is uitsluitend van toepassing op beroepsonderwijs op het gebied van landbouw, natuurlijke omgeving en voedsel.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2016]

Bij regeling van Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kunnen onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties worden aangewezen waaraan een certificaat is verbonden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2016]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit certificaten groen beroepsonderwijs.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 november 2012

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

M. J. M. Verhagen

Uitgegeven de zestiende november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina