Besluit vaststelling bestanddelen munten van vijf en tien euro «Amsterdamse Grachtengordel» [...] uitgegeven in de thematische serie Nederlands Werelderfgoed

Geldend van 17-11-2012 t/m heden

Besluit van 2 november 2012, houdende vaststelling van de bestanddelen van de munten van vijf en de tien euro «Amsterdamse Grachtengordel», die in 2012 worden uitgegeven in de thematische serie Nederlands Werelderfgoed

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 29 oktober 2012, FM/2012/1558 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de munten van vijf en tien euro «Amsterdamse Grachtengordel», die in 2012 worden uitgegeven in de thematische serie Nederlands Werelderfgoed is:

  • a. op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: onderaan in het midden Onze beeltenis, rondom het omschrift «BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN», geheel zichtbaar de continenten Zuid-Amerika en Afrika en deels de continenten Noord-Amerika en Europa, voorts bovenaan in het midden de letters «tm», zijnde de initialen van de ontwerpster Tine Melzer:

   Bijlage 251325.png
  • b. op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen: in het midden een plattegrond van de binnenstad van de stad Amsterdam met daaronder de tekst «Grachtengordel Amsterdam» en het jaartal «2012», daarboven de waardeaanduiding «vijf euro» respectievelijk «tien euro», met links van de waardeaanduidingen het teken van de Munt

   Bijlage 251326.png

   en rechts het teken van de Muntmeester

   Bijlage 251327.png

   , rondom het omschrift «NEDERLANDS WERELDERFGOED» en het continent Australië en deels de continenten Azië, Noord- en Zuid-Amerika, met rechts van Azië het logo van de UNESCO

   Bijlage 251328.png

   :

   Bijlage 251329.png
 • 2 De vijf-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

 • 3 De tien-euromunt heeft een fijngeribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 november 2012

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. R. V. A. Dijsselbloem

Uitgegeven de zestiende november 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina