Benoemingsbesluit Commissie Structuur Nederlandse banken

Geldend van 10-11-2012 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 2 november 2012 kenmerk: FM/2012/1554 M, tot benoeming van en toekenning van vergoedingen aan de Commissie Structuur Nederlandse banken (Benoemingsbesluit Commissie Structuur Nederlandse banken)

Artikel 2

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • prof. dr. B.E. Baarsma, directeur van SEO Economisch Onderzoek;

  • J.H.A.S. Biesheuvel, voorzitter MKB-Nederland;

  • prof. dr. A.W.A. Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten;

  • prof. dr. R.G.C. van den Brink, hoogleraar financial institutions;

  • drs. B.R. Combée, algemeen directeur Consumentenbond;

  • prof. dr. S.C.W. Eijffinger, hoogleraar financiële economie en hoogleraar Europese financiële en monetaire integratie;

  • dr. W.M. van den Goorbergh, voorzitter Raad van Commissarissen NIBC en lid Raad van Commissarissen Bank Nederlandse gemeenten;

  • prof. dr. A.F. Harmsen, hoogleraar knowledge management;

  • drs. F. Meijs ACA, accountant en partner banking and capital markets bij PwC;

  • drs. M. Scheltema, lid Raad van Commissarissen Triodos en ASR en extern lid Audit Commissie ABP;

  • prof. dr. D. Schoenmaker, decaan Duisenberg School of Finance;

  • prof. dr. H.H.F. Wijffels, hoogleraar duurzame ontwikkeling;

  • prof. dr. S.J.G. baron van Wijnbergen, hoogleraar macro-economie.

 • 2 Prof. dr. H.H.F. Wijffels is tevens voorzitter van de commissie.

Artikel 3

Tot secretarissen van de commissie worden benoemd:

 • drs. S. van der Zwaag, coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën;

 • mr. W. Zwartkruis, beleidsmedewerker bij het ministerie van Financiën.

Artikel 4

 • 1 De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen per vergadering een vergoeding.

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit Commissie Structuur Nederlandse banken.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina