Aanbestedingswet 2012

Geldend van 18-04-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Economische Zaken
AfkortingGeen
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0032203
RechtsgebiedContracten, schade en aansprakelijkheid | Verbintenissenrecht
OverheidsthemaEconomie en ondernemen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanbestedingsbesluit
 2. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
 3. Besluit geheimhouding aanbestedingen beveiligingsinstallaties museale instellingen 2013
 4. Besluit geheimhouding aanbestedingen m.b.t. beveiligingsinstallaties landelijke publieke omroep
 5. Besluit geheimverklaring diensten, leveringen en werken (ontwerp, bouw, inrichting en onderhoud woon- en werkverblijven leden Koninklijk Huis)
 6. Besluit geheimverklaring opdracht voor ontwerpen, ontwikkelen, produceren, personaliseren en distribueren van reisdocumenten
 7. Besluit geheimverklaring opdracht voor operatie en onderhoud nieuwe regeringsvliegtuig
 8. Besluit geheimverklaring opdrachten betreffende productie identiteitsbewijzen voor geprivilegieerden
 9. Besluit geheimverklaring opdrachten diensten, leveringen en werken ten behoeve van renovatie Binnenhofcomplex en tijdelijke huisvesting gebruikers Binnenhofcomplex
 10. Besluit geheimverklaring overheidsopdracht tot beheer, onderhoud en ondersteuning van aanvraagstations
 11. Besluit geheimverklaring overheidsopdracht tot beheer, onderhoud en ondersteuning van aanvraagstations en Reisdocumenten Aanvraag- en Archiefstations
 12. Besluit tot geheimhouding aanbesteding vervanging Closed-circuit television/Videomatrix van Unit 5 van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught
 13. Besluit tot geheimverklaring opdracht in het kader van dronedetectie- en verstoringssysteem voor Dienst Justitiële Inrichtingen
 14. Besluit tot geheimverklaring opdrachten in het kader van onderhoud Vredespaleis
 15. Besluit verlening van een uitsluitend recht aan de Dienst voor het kadaster en de openbare registers voor het verlenen van diensten op het gebied van coördinatie met betrekking tot de landelijke voorziening Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV) aan de Staat der Nederlanden
 16. Besluit vertrouwensdiensten
 17. Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Boetebeleidsregel ACM 2014

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanbestedingsbesluit
  Artikel: 1
 2. Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied
  Artikel: 2.2
 3. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 7.6
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 5. Beleidsregel verlagen subsidie POP
  Artikel: 3.3
 6. Besluit aanwijzing toezichthouders ACM
  Artikel: 2
 7. Besluit geheimhouding aanbestedingen m.b.t. beveiligingsinstallaties landelijke publieke omroep
 8. Besluit geheimverklaring diensten, leveringen en werken (ontwerp, bouw, inrichting en onderhoud woon- en werkverblijven leden Koninklijk Huis)
  Artikel: 1
 9. Besluit geheimverklaring opdracht voor operatie en onderhoud nieuwe regeringsvliegtuig
  Artikel: 1
 10. Besluit geheimverklaring opdrachten betreffende productie identiteitsbewijzen voor geprivilegieerden
  Enig-artikel: enig-artikel
 11. Besluit geheimverklaring opdrachten diensten, leveringen en werken ten behoeve van renovatie Binnenhofcomplex en tijdelijke huisvesting gebruikers Binnenhofcomplex
  Artikel: 1
 12. Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013
  Artikel: 3.6
 13. Besluit tot geheimverklaring opdrachten in het kader van onderhoud Vredespaleis
  Enig-artikel: enig-artikel
 14. Controleprotocol behorend bij de Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 (nieuwe normering primaire waterkeringen, Rijkswaterstaat)
  Tekst: tekst
 15. Controleprotocol voor de jaarverantwoording politie
  Bijlage: II
 16. Instellingsbesluit Commissie van Aanbestedingsexperts
  Artikel: 1
 17. Mandaatbesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2018
  Artikel: 9
 18. Organisatiebesluit Dienst Justis 2015
  Artikel: 5
 19. Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies
  Artikel: 3.1.6
 20. Regeling accountantscontrole IFV
  Bijlage: als bedoeld in artikel 2 van de Regeling accountantscontrole IFV
 21. Regeling nationale EZ-subsidies
  Bijlage: 1.3
 22. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018
 23. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2014
 24. Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
  Bijlage: bij de Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 25. Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
  Bijlage: bij de Regeling onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013
 26. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017
 27. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
  Bijlage: bij de Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016
 28. Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek
  Bijlage: 5
 29. Uitvoeringsbesluit Wmo 2015
  Artikel: 5.4
 30. Volmacht en machtiging Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake het verrichten van rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met inkoop(gerelateerde) taken ten behoeve van de Nederlandse Emissieautoriteit
  Artikel: 1
 31. Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie
 32. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 (waarborging goede verhouding tussen prijs voor levering voorziening en eisen gesteld aan kwaliteit voorziening en continuïteit in hulpverlening tussen cliënt en hulpverlener)
  Artikel: II
Terug naar begin van de pagina