Besluit benoeming en vaststelling vergoeding leden Adviescommissie Wind op Zee

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit benoeming en vaststelling vergoeding leden Adviescommissie Wind op Zee

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 3.7.8 van de Subsidieregeling energie en innovatie en artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

Te rekenen vanaf 1 oktober 2012 worden voor een periode van vier jaar tot lid van de Adviescommissie Wind op Zee benoemd:

  • a. de heer dr. L. Folkerts, te Amersfoort, tevens voorzitter;

  • b. de heer dr. H.J.M. Beurskens, te Schagen;

  • c. de heer dr. T. Buhl, te Roskilde, Denemarken;

  • d. de heer ir. F.J.L. Van Hulle, te Leuven, België;

  • e. de heer prof. dr. M. Kühn, te Oldenburg, Duitsland;

  • f. de heer dr. J.C. Matthiesen, te Londen, Verenigd Koninkrijk;

  • g. de heer drs. H.P.G.M. den Rooijen, te Londen, Verenigd Koninkrijk.

Artikel 2

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen en aan de Adviescommissie Wind op Zee.

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
namens deze:

M.E.P. Dierikx,

directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging.

Terug naar begin van de pagina