Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 oktober 2012, nr. WJZ / 12344748, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie 2013 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2013)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 14, zesde lid, 22, zesde lid, 31, vijfde lid, en 47, vijfde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 2. Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid

Wind op land

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp

€ 0,224 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,093 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op land < 6 MW

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7a, eerste en tweede lid

Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,224 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,092 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv ≥ 1 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,224 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,090 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting en thermische conversie

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

AVI

€ 0,089 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid

Waterkracht

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 21, eerste lid

Biomassa allesvergisting, co-vergisting, en thermische conversie > 10 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 31, eerste lid

Wind in meer

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Wind op zee

€ 0,055570 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Zon pv ≥ 15 kWp

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Thermische conversie ≤ 10 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Osmose

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Geothermie WKK (gecombineerde opwek elektriciteit en warmte)

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

Waterkracht

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdelen a en b

Wind op land < 6 MW

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 19, eerste lid

Wind in meer

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid

Wind op zee

€ 0,055570 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Zon pv ≥ 15 kWp

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Osmose

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op zee

€ 0,055570 per kWh

€ 0 per kWh

§ 3. Correctiebedragen hernieuwbaar gas

Artikel 4

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 36, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 42a, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 44, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 51, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 47, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 54, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 80, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 86, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 49, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (warmte)

€ 5,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (WKK)

€ 10,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 59, eerste lid

Biomassa vergassing

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 64, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en co-vergisting

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

§ 4. Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 5

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 76, eerste lid

Ketel vaste biomassa

€ 9,5 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 81, eerste lid

Geothermie (warmte)

€ 5,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 86, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 7,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 91, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting

€ 9,5 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 96, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 10,6 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 101, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa

€ 9,5 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa > 10 MW ≤ 100 MW (WKK)

€ 7,1 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 7,9 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 111, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting en co-vergisting (WKK)

€ 10,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding allesvergisting en thermische conversie

€ 5,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding co-vergisting

€ 0,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 121, eerste lid

Zon-thermie

€ 14,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur biomassa allesvergisting en co-vergisting (WKK)

€ 10,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur biomassa thermische conversie (WKK)

€ 8,4 per GJ

€ 0 per GJ

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 oktober 2012

De

Minister

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen

Terug naar begin van de pagina