Besluit vaststelling selectielijst Klantenloket EPD, zoals uitgevoerd door de Stichting [...] ICT Instituut in de zorg (Nictiz) over de periode 2008–2011

Geldend van 04-11-2012 t/m heden

Vaststelling selectielijst Klantenloket EPD, zoals uitgevoerd door de Stichting Nationaal ICT Instituut in de zorg (Nictiz) over de periode 2008–2011

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 6 september 2012, nr. aca-2012.06562/3);

Besluiten:

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 9 oktober 2012

De

staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

De algemene rijksarchivaris

,

M.J. Berendse

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:

De plv. Secretaris-Generaal,

A.M.W. Kleinmeulman

Selectielijst

[Red: Gepubliceerd op www.nationaalarchief.nl/waardering-selectie/selectielijsten.]

Terug naar begin van de pagina