Besluit vaststelling sectorpremies 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit vaststelling sectorpremies 2013

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De premies die ten gunste komen van de sectorfondsen, bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2013 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 en 2 bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2013.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 23 oktober 2012

mr. drs. B.J. Bruins,

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1. : Sectorpremies 2013

Sector

sectorpremie zonder Eigenrisico ZW

 

sectorpremie Eigenrisicodragers ZW

1 Agrarisch bedrijf

2,36%

 

2,00%

2 Tabakverwerkende industrie

2,30%

 

2,16%

3 Bouwbedrijf

3,51%

 

2,98%

4 Baggerbedrijf

0,47%

 

0,37%

5 Hout en emballage ind., houtwaren- ...

2,97%

 

2,41%

6 Timmerindustrie

4,63%

 

3,92%

7 Meubel- en orgelbouw industrie

3,83%

 

3,12%

8 Groothandel hout, zagerijen, .....

2,54%

 

2,27%

9 Grafische industrie

3,62%

 

2,99%

10 Metaalindustrie

0,99%

 

0,82%

11 Elektrotechnische industrie

1,00%

 

0,89%

12 Metaal- en technische bedrijfstakken

2,19%

 

1,81%

13 Bakkerijen

2,55%

 

1,97%

14 Suikerverwerkende industrie

1,94%

 

1,60%

15 Slagersbedrijven

3,31%

 

2,54%

16 Slagers overig

1,50%

 

0,97%

17 Detailhandel en ambachten

4,06%

 

3,36%

18 Reiniging

5,10%

 

3,91%

19 Grootwinkelbedrijf

2,43%

 

1,99%

20 Havenbedrijven

2,13%

 

1,74%

21 Havenclassificeerders

2,56%

 

2,08%

22 Binnenscheepvaart

2,09%

 

1,64%

23 Visserij

0,59%

 

0,27%

24 Koopvaardij

1,43%

 

1,08%

25 Vervoer KLM

0,42%

 

0,37%

26 Vervoer NS

0,72%

 

0,66%

27 Vervoer posterijen

2,29%

 

1,96%

28 Taxivervoer

7,08%

 

5,15%

29 Openbaar vervoer

1,15%

 

0,96%

30 Besloten busvervoer

4,81%

 

3,85%

31 Overig personenvervoer te land en ..

3,15%

 

2,70%

32 Overig goederenvervoer te land en .....

2,71%

 

2,10%

33 Horeca algemeen

3,94%

 

3,17%

34 Horeca catering

3,94%

 

2,96%

35 Gezondheid, geestelijke en .....

1,62%

 

1,30%

38 Banken

1,93%

 

1,78%

39 Verzekeringswezen en ziekenfondsen

1,97%

 

1,80%

40 Uitgeverij

3,26%

 

2,83%

41 Groothandel I

2,21%

 

1,93%

42 Groothandel II

2,72%

 

2,37%

43 Zakelijke dienstverlening I

1,82%

 

1,61%

44 Zakelijke dienstverlening II

3,21%

 

2,84%

45 Zakelijke dienstverlening III

2,78%

 

2,42%

46 Zuivelindustrie

1,03%

 

0,87%

47 Textielindustrie

2,54%

 

2,17%

48 Steen-, cement-, glas- en keram....

2,61%

 

2,19%

49 Chemische industrie

1,32%

 

1,12%

50 Voedingsindustrie

1,74%

 

1,50%

51 Algemene industrie

2,13%

 

1,94%

52 Uitzendbedrijven

12,23%

 

6,99%

53 Bewakingsondernemingen

4,21%

 

3,36%

54 Culturele instellingen

5,04%

 

4,68%

55 Overige takken van bedrijf en beroep

3,35%

 

2,76%

56 Schildersbedrijf

4,93%

 

4,24%

57 Stukadoorsbedrijf

6,42%

 

5,23%

58 Dakdekkersbedrijf

6,53%

 

5,68%

59 Mortelbedrijf

3,69%

 

3,56%

60 Steenhouwersbedrijf

3,89%

 

2,75%

61/7 Overheid

1,53%

 

0,77%

68 Railbouw

1,18%

 

1,11%

69 Telecommunicatie

1,03%

 

0,86%

Bijlage 2. : Premies per premiegroep 2013

Sector

 

Premiegroep

 

premiegroepen zonder Eigen Risico

 

premiegroepen Eigen Rrisicodragers

1 Agrarisch bedrijf

 

Kort

 

8,50

 

6,78

   

Lang

 

1,10

 

1,01

   

Gemiddeld

 

2,36

 

2,00

             

3 Bouwsector

 

Kort

 

10,19

 

9,66

   

Lang

 

2,77

 

2,24

   

Gemiddeld

 

3,51

 

2,98

             

9 Grafische industrie

 

Grafisch exclusief fotografen

 

3,59

 

2,97

   

Fotografen

 

4,84

 

3,62

   

Gemiddeld

 

3,62

 

2,99

             

33 Horeca Algemeen

 

Kort

 

7,41

 

6,64

   

Lang

 

2,51

 

1,74

   

Gemiddeld

 

3,94

 

3,17

             

52 Uitzendbedrijven

 

Detachering

 

8,65

 

6,58

   

Intermediaire diensten

 

9,36

 

6,68

   

Uitzendbedrijven I A

       
   

Kortingsklasse

 

13,13

 

7,86

   

Middenklasse

 

13,71

 

7,86

   

Opslagklasse

 

14,30

 

7,86

   

Uitzendbedrijven II A

       
   

Kortingsklasse

 

13,70

 

7,59

   

Middenklasse

 

15,23

 

7,59

   

Opslagklasse

 

16,76

 

7,59

   

Uitzendbedrijven I B en II B

 

7,66

 

5,75

   

Gemiddeld

 

12,23

 

6,99

             

54 Culturele instellingen

 

Kort

 

12,38

 

12,02

   

Lang

 

3,03

 

2,67

   

Gemiddeld

 

5,04

 

4,68

             

56 Schildersbedrijf

 

Kort

 

14,10

 

13,40

   

Lang

 

3,84

 

3,14

   

Gemiddeld

 

4,93

 

4,23

Terug naar begin van de pagina