Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2013

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

De maxima van de lasten die in een boekjaar ten laste van de sectorfondsen komen, bedoeld in artikel 105, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden voor het jaar 2013 vastgesteld op de percentages, bedoeld in bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling lastenplafonds sectorfondsen 2013.

Amsterdam, 16 oktober 2012

B. Bruins,

Voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1. : Lastenplafonds sectorfondsen 2013

Sector

   

Lastenplafond (in %)

1

Agrarisch bedrijf

 

3,75

2

Tabakverwerkende industrie

 

4,50

3

Bouwbedrijf

 

4,50

4

Baggerbedrijf

 

3,75

5

Hout en emballage ind., houtwaren- en borstel ind.

 

4,50

6

Timmerindustrie

 

4,50

7

Meubel- en orgelbouw industrie

 

4,50

8

Groothandel hout, zagerijen, schaverijen en hout

 

4,50

9

Grafische industrie

 

4,50

10

Metaalindustrie

 

4,50

11

Elektrotechnische industrie

 

3,75

12

Metaal- en technische bedrijfstakken

 

3,75

13

Bakkerijen

 

3,75

14

Suikerverwerkende industrie

 

3,75

15

Slagersbedrijven

 

3,75

16

Slagers overig

 

3,75

17

Detailhandel en ambachten

 

4,50

18

Reiniging

 

4,50

19

Grootwinkelbedrijf

 

3,75

20

Havenbedrijven

 

3,75

21

Havenclassificeerders

 

3,75

22

Binnenscheepvaart

 

3,75

23

Visserij

 

3,75

24

Koopvaardij

 

3,75

25

Vervoer KLM

 

3,75

26

Vervoer NS

 

3,75

27

Vervoer posterijen

 

3,75

28

Taxivervoer

 

4,50

29

Openbaar vervoer

 

3,75

30

Besloten busvervoer

 

4,50

31

Overig personenvervoer te land en in de lucht

 

4,50

32

Overig goederenvervoer te land en in de lucht

 

3,75

33

Horeca algemeen

 

4,50

34

Horeca catering

 

3,75

35

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

 

3,75

38

Banken

 

3,75

39

Verzekeringswezen en ziekenfondsen

 

3,75

40

Uitgeverij

 

4,50

41

Groothandel I

 

3,75

42

Groothandel II

 

3,75

43

Zakelijke dienstverlening I

 

3,75

44

Zakelijke dienstverlening II

 

3,75

45

Zakelijke dienstverlening III

 

4,50

46

Zuivelindustrie

 

3,75

47

Textielindustrie

 

4,50

48

Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

 

4,50

49

Chemische industrie

 

3,75

50

Voedingsindustrie

 

3,75

51

Algemene industrie

 

3,75

52

Uitzendbedrijven

 

5,75

53

Bewakingsondernemingen

 

4,50

54

Culturele instellingen

 

4,50

55

Overige takken van bedrijf en beroep

 

4,50

56

Schildersbedrijf

 

4,50

57

Stukadoorsbedrijf

 

5,00

58

Dakdekkersbedrijf

 

5,00

59

Mortelbedrijf

 

4,50

60

Steenhouwersbedrijf

 

3,75

61–67

Overheid

 

3,75

68

Railbouw

 

3,75

69

Telecommunicatie

 

3,75

Terug naar begin van de pagina