Richtlijn verzet bij aanhouding 5.31

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-11-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn verzet bij aanhouding 5.31

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn heeft betrekking op verzet bij aanhouding. Dit verzet kan zich richten tegen ambtenaren en hen bijstand verlenende personen. Verzet of wederspannigheid kan ofwel door middel van bedreiging met geweld geschieden ofwel door het daadwerkelijk gebruik van geweld. Indien letsel wordt veroorzaakt dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld, afhankelijk van de omvang van het veroorzaakte letsel. Indien een wapen wordt gebruikt dient dat strafverzwarend te worden beoordeeld, waarbij het criterium de gevaarzetting van het wapen dient te zijn.

Basisdelict verzet met geweld tegen personen 5.31.02

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Dit basisdelict heeft betrekking op verzet met geweld alleen of in vereniging gepleegd, zoals bedoeld in artikel 180, 181 en 182 WvSr.

Basisfactoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Aard van het letsel

 • Geen letsel 0 pt

 • Licht letsel, zoals blauw oog, bloedneus, tand door de lip, lichte kneuzingen of lichte ontvellingen; letsel waarvoor in de regel geen medische hulp hoeft te worden ingeroepen. 5 pt (CKT)

 • Letsel voor de behandeling waarvan hulp van een eerstelijns arts dient te worden ingeroepen, zoals wonden waarvoor, uit cosmetisch oogpunt minder ernstige, hechtingen nodig zijn, een lichte hersenschudding, zwaardere kneuzingen of ontvellingen 15 pt (CKT)

 • Zwaarder letsel, voor de behandeling waarvan een medisch specialist nodig is. Letsel dat als regel niet wordt begrepen in art. 82 WvSr. zoals gebitsschade, gebroken neus, jukbeen of sleutelbeen, littekens in het gezicht of een zware hersenschudding 30 pt (DV,CKT)

 • Zwaar lichamelijk letsel, zoals bedoeld in art. 82 WvSr. Ook buiten die gevallen kan lichamelijk letsel als zwaar worden beschouwd. Daarbij geldt het criterium dat het letsel voldoende belangrijk is om naar normaal spraakgebruik als zwaar te worden aangemerkt. Van belang zijn daarbij de aard van het letsel, de eventuele noodzaak en aard van medisch ingrijpen en het uitzicht op (volledig) herstel. 50 pt (DV,CKT)

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

(DV) + dagvaarden

Gebruik van een wapen

 • Geen wapen 0 pt

 • Slag- of stootwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp. Overig voor bedreiging/mishandeling geschikt voorwerp/wapen. 20 pt

 • Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp 40 pt

 • (Nep)vuurwapen, niet uitsluitend gebruikt als slag- of stootwapen 60 pt (DV,GS)

(DV) + dagvaarden

(GS) + in beginsel gevangenisstraf

Delictspecifieke factoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Met verenigde krachten

 • Geen sprake van medeplegen met verenigde krachten +0%

 • Er is sprake van medeplegen met verenigde krachten +100%

In samenhang met een evenement

 • Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %

 • Er is sprake van samenhang met een evenement +75 %

Voetbal gerelateerde normschending

 • Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending +0%

 • Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending +50%

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-03-2015]

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive +0 %

 • 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)

 • 1 maal binnen 2-5 jaar +50 %

 • Meermalen +100 % (DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Maatwerk

[Vervallen per 01-03-2015]

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contra-indicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-03-2015]

Indien bij ‘verzet met geweld tegen personen’ sprake is van eendaadse samenloop met andere misdrijven verdient het in verband met art. 55, lid 1 WvSr. de voorkeur te vervolgen voor het zwaarste delict.

Basisdelict verzet met bedreiging met geweld .31.03

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Dit basisdelict heeft betrekking op verzet met bedreiging met geweld alleen of in vereniging gepleegd, zoals bedoeld in artikel 180, 181 en 182 WvSr.

Basisfactoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Gebruik van een wapen

 • Geen wapen 0 pt

 • Slag- of stootwapen of een als zodanig aan te merken voorwerp. Overig voor bedreiging/mishandeling geschikt voorwerp/wapen. 20 pt

 • Steekwapen, of een als zodanig aan te merken voorwerp 40 pt

 • (Nep)vuurwapen, niet uitsluitend gebruikt als slag- of stootwapen 60 pt (DV,GS)

(DV) + dagvaarden

(GS) + in beginsel gevangenisstraf

Delictspecifieke factoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Met verenigde krachten

 • Geen sprake van medeplegen met verenigde krachten +0%

 • Er is sprake van medeplegen met verenigde krachten +100%

In samenhang met een evenement

 • Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %

 • Er is sprake van samenhang met een evenement +75 %

Voetbal gerelateerde normschending

 • Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending +0%

 • Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending +50%

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-03-2015]

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive +0 %

 • 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)

 • 1 maal binnen 2-5 jaar +50 %

 • Meermalen +100 % (DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Maatwerk

[Vervallen per 01-03-2015]

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contra-indicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Speciale regelingen

Geen

Bijzonderheden

[Vervallen per 01-03-2015]

Indien bij ‘verzet met bedreiging met geweld’ sprake is van eendaadse samenloop met andere misdrijven verdient het in verband met art. 55, lid 1 WvSr. de voorkeur te vervolgen voor het zwaarste delict.

Terug naar begin van de pagina