Richtlijn belediging 5.03

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-11-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn belediging 5.03

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Deze richtlijn ziet op belediging. In zijn eenvoudigste verschijningsvorm betreft dit delict het schriftelijk en/of mondeling beledigen in iemands tegenwoordigheid. Indien de belediging een groter publiek bereikt of kwetsender is, dient de sanctie zwaarder te zijn; het slachtoffer ervaart een dergelijke situatie als ernstiger. Belediging via de media is door de variëteit in uitingsvormen en de daarmee gepaard gaande verschillen in impact bewust buiten deze richtlijn gehouden.

In geval de belediging wordt geuit in directe samenhang met een sportevenement of is gerelateerd aan voetbal dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Eventuele discriminatoire aspecten zijn eveneens indicatie voor een zwaardere sanctie. Hetzelfde geldt voor het beledigen van een ambtenaar.

Basisdelict eenvoudige belediging 5.03.04

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Eenvoudige belediging al dan niet in het openbaar, mondeling, schriftelijk of d.m.v feitelijkheden als bedoeld in art. 266 WvSr.

Basisfactoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Openbaarheid van de belediging

 • Er is sprake van een niet openbare belediging 0 pt

 • Er is sprake van een openbare belediging 2 pt

Ernst van de belediging

 • Er is geen sprake van een ernstige belediging 0 pt

 • Er is sprake van een ernstige belediging 6 pt

Delictspecifieke factoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen +0 %

 • Er is sprake van medeplegen +25 %

Discriminatoire aspecten

 • Geen sprake van discriminatoire aspecten +0 %

 • Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit +50 %

 • Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit +100 % (DV,TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

In samenhang met een evenement

 • Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %

 • Er is sprake van samenhang met een evenement +75 %

Voetbal gerelateerde normschending

 • Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending +0%

 • Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending +50%

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-03-2015]

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive +0 %

 • 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)

 • 1 maal binnen 2-5 jaar +50 %

 • Meermalen +100 % (DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Maatwerk

[Vervallen per 01-03-2015]

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contra-indicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Basisdelict belediging ambtenaar enz. 5.03.05

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Belediging al dan niet in het openbaar, mondeling, schriftelijk of d.m.v. feitelijkheden van een ambtenaar, als bedoeld in art. 267 WvSr.

Basisfactoren

[Vervallen per 01-03-2015]

openbaarheid van de belediging

 • Er is sprake van een niet openbare belediging 0 pt

 • Er is sprake van een belediging in het openbaar 2 pt

Ernst van de belediging

 • Er is geen sprake van een ernstige belediging 0 pt

 • Er is sprake van een ernstige belediging 6 pt

Delictspecifieke factoren

[Vervallen per 01-03-2015]

Medeplegen

 • Er is geen sprake van medeplegen +0 %

 • Er is sprake van medeplegen +25 %

Discriminatoire aspecten

 • Geen sprake van discriminatoire aspecten +0 %

 • Er is sprake van discriminatoire aspecten bij een minder ingrijpend feit +50 %

 • Er is sprake van discriminatoire aspecten en het betreft een ingrijpend feit +100 % (DV,TS)

(DV) + dagvaarden

(TS) + in beginsel taakstraf

In samenhang met een evenement

 • Geen sprake van samenhang met een evenement +0 %

 • Er is sprake van samenhang met een evenement +75 %

Voetbal gerelateerde normschending

 • Er is geen sprake van een voetbal gerelateerde normschending +0%

 • Er is sprake van een voetbal gerelateerde normschending +50%

Recidiveregeling

[Vervallen per 01-03-2015]

Mate van recidive (5 jaar)

 • Geen recidive +0 %

 • 1 maal binnen 2 jaar +50 % (NH)

 • 1 maal binnen 2-5 jaar +50 %

 • Meermalen +100 % (DV,NH)

(NH) + naast hogere sanctie

(DV) + dagvaarden

Maatwerk

[Vervallen per 01-03-2015]

Indien sprake is van recidive volgens beoordelingsfactor 3.01.59 of beoordelingsfactor 3.04.04 dient bepaald te worden of het delict een contra-indicatie voor een taakstraf heeft op grond van art 22b lid 2 WvSr.

Taakstrafverbod als bedoeld in art 22b lid 2 WvSr

(CKT) + contra-indicatie kale taakstraf

Openbaarheid van de belediging 3.01.85

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

De situatie waarin beledigingen worden geuit en de mate van kwetsing door de uitlatingen spelen een belangrijke rol. Het slachtoffer en/of de benadeelde ervaart zijn of haar eer of goede naam meer aangetast indien de belediging(en) hem of haar in het openbaar is/zijn aangedaan en naarmate de belediging ernstiger is.

Om die reden dient het openbare karakter en de aard van de belediging een strafverzwarende invloed te hebben bij de beoordeling van het delict.

Antwoordmogelijkheden

[Vervallen per 01-03-2015]

 • Er is geen sprake van een openbare belediging 0 pt

 • Er is sprake van een openbare belediging 2 pt

Ernst van de belediging 3.01.86

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

De mate van kwetsing door beledigende uitlatingen spelen een belangrijke rol. Het slachtoffer en/of de benadeelde ervaart zijn of haar eer of goede naam meer aangetast naarmate de belediging ernstiger is.

Om die reden dient de ernst van de belediging een strafverzwarende invloed te hebben bij de beoordeling van het delict.

Antwoordmogelijkheden

[Vervallen per 01-03-2015]

 • Er is geen sprake van een ernstige belediging 0 pt

 • Er is sprake van een ernstige belediging 6 pt

Terug naar begin van de pagina