Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 (implementatie Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 26 oktober 2012, nr. IENM/BSK-2012/215729, tot wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 in verband met de implementatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina