Wijzigingsbesluit rechtspositie politie

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van 13 oktober 2012, houdende wijziging van het Besluit algemene rechtspositie politie, het Besluit bezoldiging politie en enkele andere rechtspositionele besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 (Wijzigingsbesluit rechtspositie politie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 22 september 2011, nr. 5710561/11/6;

Gelet op artikel 47, eerste lid, van de Politiewet 2012;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 16 december 2011, nr. W03.11.0386/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 8 oktober 2012, nr. 309251;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit beschikbaarstelling politieambtenaren ten behoeve van vredesmissies.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt het Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlandse politie.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt het Besluit suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector politie.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt het Besluit toekenning eindejaarsuitkering aan politie-ambtenaren in 1996.]

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 oktober 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de zesentwintigste oktober 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina