Besluit vestigingsplaatsen raden van discipline, hof van discipline en kamers voor het notariaat

Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van 13 oktober 2012 tot vaststelling van de vestigingsplaatsen van de raden van discipline, het hof van discipline en de kamers voor het notariaat (Besluit vestigingsplaatsen raden van discipline, hof van discipline en kamers voor het notariaat)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 13 juni 2012, nr. 269064;

Gelet op de artikelen 46a, tweede lid en 51, eerste lid, van de Advocatenwet en artikel 94, tiende lid, van de Wet op het notarisambt;

De Afdeling advisering van Raad van State gehoord (advies van 27 juni 2012, nr. W03.12.0203/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 8 oktober 2012, nr. 300732;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De vestigingsplaatsen van de raden van discipline zijn:

  • a. ressort Amsterdam: Amsterdam;

  • b. ressort Arnhem-Leeuwarden: Arnhem;

  • c. ressort Den Haag: ’s-Gravenhage;

  • d. ressort ’s-Hertogenbosch: ’s-Hertogenbosch.

Artikel 3

De vestigingsplaatsen van de kamers voor het notariaat zijn:

  • a. ressort Amsterdam: Amsterdam;

  • b. ressort Arnhem-Leeuwarden: Arnhem;

  • c. ressort Den Haag: ’s-Gravenhage;

  • d. ressort ’s-Hertogenbosch: ’s-Hertogenbosch.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vestigingsplaatsen raden van discipline, hof van discipline en kamers voor het notariaat.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 oktober 2012

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de vierentwintigste oktober 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina