Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Buitenveldertbaan 2012

[Regeling vervallen per 01-11-2012.]
Geldend van 23-10-2012 t/m 31-10-2012

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 15 oktober 2012, nr. IENM/BSK-2012/198520, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden in verband met groot baanonderhoud aan de Buitenveldertbaan

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 8.23, eerste lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2012]

In plaats van de grenswaarden, genoemd in bijlage 2 van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en genoemd in artikel 1 van de Tijdelijke regeling groot baanonderhoud toeritten Aalsmeerbaan en rijbaan A21 nabij Polderbaan en Zwanenburgbaan, gelden voor het gebruiksjaar 2012, zijnde de periode van 1 november 2011 tot en met 31 oktober 2012, voor de in de onderstaande tabel genoemde handhavingspunten de volgende vervangende grenswaarden:

Grenswaarden handhavingspunten etmaal Lden [dB(A)]

Puntnummer

X-coörd

Y-coörd

Grenswaarde

Maximum grenswaarde in geval van buitengewone weersomstandigheden

1

97.325

470.400

55,92

(56,92)

2

100.475

472.525

57,64

(58,64)

3

104.150

474.925

58,69

(59,69)

4

106.325

477.125

58,80

(59,80)

5

108.875

478.725

58,00

(59,00)

6

109.675

481.125

57,54

(58,54)

7

107.625

486.025

57,61

(58,61)

8

107.725

489.075

58,57

(59,57)

9

107.725

492.100

57,00

(58,00)

10

108.525

495.350

59,21

(60,21)

11

109.175

498.100

58,77

(59,77)

12

109.550

500.725

58,47

(59,47)

13

110.250

503.025

57,50

(58,50)

14

110.775

500.550

56,82

(57,82)

15

110.575

496.725

57,95

(58,95)

16

111.750

491.425

56,79

(57,79)

17

111.825

487.425

56,93

(57,93)

18

111.950

485.275

61,01

(62,01)

19

113.625

482.275

54,05

(55,05)

20

116.175

481.925

59,01

(60,01)

21

119.050

481.900

57,81

(58,81)

22

122.025

481.450

57,84

(58,84)

23

118.800

481.050

57,10

(58,10)

24

114.525

476.925

57,41

(58,41)

25

116.100

474.050

57,76

(58,76)

26

113.575

472.550

55,29

(56,29)

27

112.500

468.500

56,20

(57,20)

28

112.600

472.325

55,40

(56,40)

29

112.525

475.400

56,89

(57,89)

30

110.475

475.250

57,57

(58,57)

31

108.600

475.075

58,88

(59,88)

32

110.150

471.075

57,10

(58,10)

33

106.800

471.150

56,93

(57,93)

34

103.400

472.225

57,30

(58,30)

35

98.400

470.300

57,10

(58,10)

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Buitenveldertbaan 2012.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waar zij wordt geplaatst en vervalt op 1 november 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Terug naar begin van de pagina