Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget 2013

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van 13 oktober 2012, houdende de vaststelling van de verhoging van enige bedragen, genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget (Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget 2013)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2012, nr. IVV/LZW/2012/13876;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 19 september 2012, No.W12.12.0367/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 oktober 2012, nr. IVV/LZW/2012/14122;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Extra verhoging bedragen kindgebonden budget

De bedragen, genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget worden als volgt verhoogd:

  • a. het in onderdeel b genoemde bedrag van € 1478,– tot € 1553,–;

  • b. het in onderdeel c genoemde bedrag van € 1661,– tot € 1736,–;

  • c. het in onderdeel d genoemde bedrag van € 1661,–, tot € 1736,–.

Artikel 4. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget 2013.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 oktober 2012

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

P. de Krom

Uitgegeven de negentiende oktober 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina