Besluit vaststelling bedragen per eenheid uitkering provinciefonds uitkeringsjaar 2011

[Regeling materieel uitgewerkt per 20-10-2014.]
Geldend van 20-10-2012 t/m heden

Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2011

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 9 van de Financiële verhoudingswet,

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:

T. Livius,

Directeur Bestuur, Democratie en Financiën.

Bijlage 1

De bedragen per eenheid, bedoeld in artikel 9 van de Financiële verhoudingswet, over het uitkeringsjaar 2011.

nr

verdeelmaatstaf

bedragen per eenheid in €

1

Motorrijtuigenbelasting

-55,52

2a

Inwoners

19,92

2b

Inwoners boven 640.000

11,84

3a

Inwoners in stedelijke gebieden

12,89

3b

Inwoners in landelijke gebieden

18,25

4

Land

45,49

5

Water

32,52

6

Groen

16,74

7

Gewogen weglengte

21.001,57

8

Warmtekrachtkoppeling

0,66

9

Vast bedrag*

7.488.076,96

9a

Vast bedrag Fryslân

8.441.076,96

* Exclusief vast bedrag Fryslân.

Terug naar begin van de pagina