Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2013. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 15-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2016.
Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel I

Informatie geldend op 01-01-2016

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Ziektewet
    Artikel: 100

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2016)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 04-10-2012
samen met
06-06-2013
Stb. 2012, 464
samen met
Stb. 2013, 214
33241 Alg. 1, Inwtr. 2
18-07-2014 Wijziging 14-06-2014 Stb. 2014, 216 33818 10-07-2014 Stb. 2014, 274
01-01-2014 Wijziging 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 13-10-2012
samen met
06-06-2013
Stb. 2012, 483
samen met
Stb. 2013, 214
Alg. 3
01-01-2013 Nieuwe-regeling 04-10-2012 Stb. 2012, 464 33241 13-10-2012 Stb. 2012, 483 Alg. 4

Opmerkingen

  1. Onderdeel D, onder 1, onderdeel E, voor zover het betreft de artikelen 29e en 29f, onderdeel F, onder 2, onderdeel K, onder 2, voor zover het betreft de in het zesde lid opgenomen zinsnede die luidt «en verstrekt het de informatie over het arbeidsverleden, bedoeld in artikel 33d van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, in verband met de uitvoering van artikel 29f kosteloos aan de eigenrisicodrager», onderdeel Q, voor zover het betreft artikel 100, derde lid, en 101, tweede lid.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2012/483 gesteld op 1 januari 2014.2)
  3. Onderdeel Oa.3)
  4. Onderdelen A t/m C, D, onder 2, E, voor zover het betreft de artikel 29g, F, onder 1, G t/m J, K, onder 1 en 2 met uitzondering van de in het zesde lid opgenomen zinsnede die luidt «en verstrekt het de informatie over het arbeidsverleden, bedoeld in artikel 33d van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, in verband met de uitvoering van artikel 29f kosteloos aan de eigenrisicodrager», L t/m O, P, Q, voor zover het betreft artikel 100, eerste en tweede lid en 101, eerste lid.4)
Naar boven