Subsidieregeling instandhouding monumenten

[Regeling vervalt per 01-01-2027.]
Geraadpleegd op 17-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 12-01-2022.
Geldend van 12-01-2022 t/m 31-01-2023

Annuleren

Wetstechnische informatie voor Artikel 36

Informatie geldend op 12-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 12-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
28-09-2013 Vervallen 15-09-2013 Stcrt. 2013, 26766 WJZ/532353(10379) 15-09-2013 Stcrt. 2013, 26766 Alg. 1
01-01-2013 Nieuwe-regeling 19-09-2012 Stcrt. 2012, 20420 WJZ/387165(10152) 19-09-2012 Stcrt. 2012, 20420

Opmerkingen

  1. Artikel II, tweede lid, van Stcrt. 2013/26766 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)

Annuleren

Naar boven