Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011, enz. (alcoholslotprogramma)

Geldend van 01-10-2012 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 september 2012, nr. IENM/BSK-2012/190513, tot wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 en de Regeling voertuigen in verband met het alcoholslotprogramma

Artikel III

Ten aanzien van alcoholsloten die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling reeds zijn ingebouwd, dan wel op dat tijdstip gereed liggen voor inbouw, wordt de in artikel II van deze regeling bedoelde parameter bij de eerstvolgende periodieke uitlezing van het alcoholslot aangepast.

Artikel IV

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2012.

  • 2 Artikel I werkt terug tot en met 1 december 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina