Wijzigingsbesluit Besluit inburgering, enz. (versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige)

Geraadpleegd op 31-03-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 21-03-2014.
Geldend van 21-03-2014 t/m heden

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkorting Geen
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is door de redactie vastgesteld.
Soort regeling AMvB
Identificatienummer BWBR0032034
Rechtsgebied Migratierecht | Vreemdelingenrecht
Overheidsthema Immigratie, integratie en inburgering

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

  1. Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid
    Artikel: 1
  2. Besluit inburgering
    Artikelen: 2.3, 4.1a, 7.1, 7.6
  3. Besluit naturalisatietoets
    Artikel: 3

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 21-03-2014

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
21-03-2014 t/m 01-01-2013 1) Wijziging 11-03-2014 Stb. 2014, 122 11-03-2014 Stb. 2014, 122
01-01-2013 Nieuwe-regeling 25-09-2012 Stb. 2012, 432 13-10-2012 Stb. 2012, 519

Opmerkingen

  1. Heeft betrekking op Artikel V1)
Naar boven