Richtlijn voor strafvordering rijden met of voeren van valse of vervalste kentekenplaten (polarisnummer 5.41)

[Regeling vervallen per 01-03-2015.]
Geldend van 01-10-2012 t/m 28-02-2015

Richtlijn voor strafvordering rijden met of voeren van valse of vervalste kentekenplaten (polarisnummer 5.41)

Beschrijving

[Vervallen per 01-03-2015]

Uniformering van het strafvorderingsbeleid in die gevallen waarbij gebruik is gemaakt van valse of vervalste kentekenplaten, met inbegrip van buitenlandse kentekenplaten. Dit gebruik hangt samen met het omzeilen van voertuiggebonden verplichtingen, het afdekken van criminele activiteiten, zoals tanken zonder te betalen, danwel het belemmeren van de opsporing, zoals bij overvallen, ramkraken en snelheidsovertredingen. Een feit derhalve met forse maatschappelijke schade tot gevolg, waarbij uniforme aanpak aan de orde moet zijn.

Basisdelict rijden met of voeren van valse of vervalste kentekenplaten 5.41.01

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Dit basisdelict ziet op overtreding van art. 41 van de Wegenverkeerswet 1994: het rijden met of voeren van valse of vervalste kentekenplaten (waaronder buitenlandse kentekenplaten).

Toepasselijk kader

Aanwijzing kader voor strafvordering

Basispunten

20 punten

Strafbeschikking

Indien van toepassing: afhankelijk van beleid van het parket

Basisfactoren

Geen

Delictspecifieke factoren

Geen

Wettelijke factoren

Geen

Recidiveregeling

Mate van recidive (5 jaar)

  • Geen recidive +0 %

  • 1 maal +50 %

  • Meermalen +100 % (DV)

(DV) + dagvaarden

Draagkracht

Geen

Maatwerk

Geen

Speciale regelingen

Bijzonderheden

OBM regeling valse of vervalste kentekens 4.01.15

[Vervallen per 01-03-2015]

Beschrijving

Binnen de verkeersrichtlijnen is de ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen één van de mogelijke onderdelen van de eis ter terechtzitting of de strafbeschikking (indien niet langer dan 6 maanden). Onderstaande regeling is van toepassing in geval van delicten die relatie hebben met valse of vervalste kentekens. In dat geval dient -afhankelijk van de ernst van het delict- naast een geldboete ook een onvoorwaardelijke ontzegging te worden geëist of in een strafbeschikking opgelegd.

Uitwerking

Indien deze OBM-regeling van toepassing is, gelden in afwijking van andere Polaris-regels, de onderstaande sancties als uitgangspunt voor de strafmaat. Indien de sanctie uitsluitend een geldbedrag betreft, dient (indien niet op andere gronden dagvaarden is geïndiceerd) een transactie te worden aangeboden of een strafbeschikking inhoudende een geldboete te worden uitgevaardigd.

First offender

20 punten

het gehele aantal sanctiepunten in geldboete

Eenmaal recidive

30 punten

het gehele aantal sanctiepunten in geldboete en 2 weken gevangenisstraf voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar (= dagvaarden).

Meermalen recidive

40 punten

2 weken gevangenisstraf ov en 6 mnd OBM ov

Gebruikte afkortingen:

  • OBM: ontzegging van de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen

  • ov: onvoorwaardelijk(e veroordeling)

  • mnd: maanden

Factoren

Geen

Zie basisdelicten:

  • rijden met of voeren van valse of vervalste kentekenplaten

Terug naar begin van de pagina